Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (55) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Model i analiza drgań urządzenia grzebieniowego zgrzeblarki wałkowej

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Praca przedstawia metodykę analizy mechanicznych urządzeń grzebieniowych do odbierania runka w zgrzeblarkach wałkowych. Zaprezentowano model dyskretny urządzenia grzebieniowego opracowany z zastosowaniem metody elementów skończonych. Wyniki uzyskane z analizy modelu obliczeniowego porównano z wynikami eksperymentu stwierdzając poprawność przyjętych założeń. Sformułowano kryterium oceny urządzeń grzebieniowych z uwagi na dopuszczalną amplitudę drgań listwy grzebieniowej. Na podstawie wyników symulacji komputerowych opracowano wykresy pomocne w doborze urządzeń grzebieniowych do przerobu konkretnego asortymentu zgrzeblonych włókien. Wskazano kierunki zmian konstrukcyjnych, mogące przyczynić się do zwiększenia wydajności urządzeń grzebieniowych.

Tagi:

carding machine, doffing comb, final elements method, analysis of vibrations

Opublikowano w numerze nr 1 (55) / 2006, strony 83–87.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook