Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (55) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Antybakteryjne wykańczanie tkaniny bawełnianej

Research and development

Autorzy:

  • Jantas Roman
    Department of Physical Chemistry of Polymers, Technical University of Łódź, Łódź, Poland
  • Górna Katarzyna
    Polymer Research, AO/ASIF Research Institute, Davos, Switzerland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule przedstawiono dwuetapową chemiczną metodę modyfikacji tkaniny bawełnianej w celu nadania jej właściwości antybakteryjnych. W pierwszym etapie, funkcjonalizowaną grupami chlorooctanowymi powierzchnię tkaniny bawełnianej, otrzymano w wyniku jej reakcji z chlorkiem chloroacetylu używając pirydyny jako katalizatora i tetrahydrofuranu. W drugim etapie przyłączenie bioaktywnego kwasu naftylooctowego do grup chlorooctanowych przeprowadzono w wyniku ich reakcji z solą potasową tego kwasu. Widma FTIR ATR, potwierdzają istnienie chemicznego wiązania pomiędzy łańcuchem celulozy i bioaktywnym kwasem 1-naftylooctowym. Na podstawie wyników heterogenicznej alkalicznej hydrolizy wytworzonego na powierzchni tkaniny adduktu celuloza-1-naftylooctowy kwas stwierdzono, że szybkość uwalniania biocydu zależy od pH środowiska reakcji. Ilościowe testy aktywności bakteriologicznej modyfikowanej adduktem tkaniny, wykazały zarówno bakteriostatyczną jak i bakteriobójczą aktywność do Escherichia coli.

Tagi:

cotton fabric, functionalization, chloroacetate groups, bioactive carboxylic acid, antibacterial activity

Opublikowano w numerze nr 1 (55) / 2006, strony 88–91.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook