Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (55) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena termicznych właściwości izolacyjnych warstw powietrza w pakiecie odzieżowym

Research and development

Autorzy:

 • Nadzeikienė Jüratė
  Department of Occupational Safety and Engineering Management, Lithuanian University of Agriculture, Kauno, Lithuania
 • Milašius Rimvydas
  Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania
 • Deikus Juvencijus
  Department of Occupational Safety and Engineering Management, Lithuanian University of Agriculture, Kauno, Lithuania
 • Eičinas Juozas (j/w)
 • Kerpauskas Paulius
  Department of Heat and Biotechnology Engineering, Lithuanian University of Agriculture, Kauno, Lithuania

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Omówiono procesy wymiany ciepła, zachodzące w powietrznych przestrzeniach międzywarstwowych pakietów odzieżowych. W celu polepszenia konstrukcji odzieży, oceny jej termicznych właściwości izolacyjnych i projektowania nowych materiałów przeznaczonych na odzież, konieczna jest ocena wszystkich możliwości transportu ciepła, to znaczy przewodnictwa, konwekcji i promieniowania. Istotną rolę w izolacji cieplnej odgrywa również warstwa powietrza pomiędzy ciałem ludzkim i wewnętrzną powierzchnią pakietu. Zaproponowano zastępczy współczynnik przewodności termicznej dla oceny całkowitego przepływu ciepła w powietrznej warstwie pośredniczącej i opracowano metodę obliczania tego współczynnika. Na podstawie badań wymiany ciepła w warstwach powietrznych o grubości od 1 mm do 10 mm stwierdzono, że współczynnik ten zależy od grubości warstwy. Przedstawiono analizę porównawczą oporności termicznej powietrznej warstwy pośredniej, która umożliwia ocenę termiczną właściwości izolacyjnych przy uwzględnieniu tylko przewodności oraz przewodności, konwekcji i promieniowania.

Tagi:

garment, air interlayer, conductance, convection, radiation

Opublikowano w numerze nr 1 (55) / 2006, strony 52–55.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook