Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (55) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Optymalizacja warunków procesu dziania na podstawie kontrolowanego przeciągania zwrotnego nitki

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W oparciu o komputerowy model procesu dziania dokonano identyfikacji warunków tego procesu podczas kontrolowanego przeciągania zwrotnego nitki w strefie dziania na szydełkarkach. Badania przeprowadzono dla kształtek o ograniczonej wysokości wynoszenia igieł w strefie dziania, dla klasycznej techniki dziania i techniki dziania typu Relanit. Na komputerowej szydełkarce pomiarowej dokonano weryfikacji eksperymentalnej wyników badań obciążeń nitek w strefie dziania oraz wrażliwości długości wrabianej nitki na zmianę napięć wstępnych. Wyniki badań wskazują na możliwość realizacji procesu dziania w warunkach kontrolowanego przeciągania zwrotnego nitki w strefie dziania. Kontrolowane przeciąganie zwrotne pozwala na optymalizację procesu dziania w aspekcie minimalnych obciążeń nitek w strefie dziania oraz minimalnej wrażliwości długości wrabianej nitki na zmianę parametrów technologicznych procesu dziania. Zdefiniowano parametry konstrukcyjne optymalnych zarysów kształtek dla klasycznej strefy dziania i dziania typu Relanit. Jest to szczególnie ważne przy produkcji wyrobów odpasowanych ze względu na stabilność ich wymiarów.

Tagi:

weft knitting machine, knitting process, knitting zone, robbing-back, dynamic tension of yarns

Opublikowano w numerze nr 1 (55) / 2006, strony 47–51.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook