Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (55) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Nowa próba modelowania krzywej naprężenie-odkształcenie dla liniowych produktów włókienniczych. Część I – rozważania teoretyczne

Research and development

Autorzy:

  • Serwatka Agnieszka
    Department of Clothing Technology and Textronics, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Technical University of Lodz, Łódź, Poland
  • Bruniaux Pascal
    Laboratorie Genie et Materiaux, Ecole Nationale des Arts et Industries Textiles, Roubaix, France
  • Frydrych Iwona
    Department of Clothing Technology and Textronics, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Pierwsza część tego opracowania poświęcona jest modelowaniu krzywej naprężenie-odkształcenie dla liniowych produktach włókienniczych. Model, opracowany w GEMTEX (Francja) odróżnia się od dotychczas proponowanych modeli, podziałem krzywej na trzy strefy. W artykule przedstawiono analizę porównawczą proponowanego przez autorów modelu z modelami dotychczasowymi przedstawiając m. in. przebiegi odzwierciedlające charakter i intensywność oddziaływania poszczególnych parametrów równań. Podział modelu na submodele jest istotny, ponieważ pozwala na identyfikację parametrów całego układu poprzez prezentację parametrów submodeli. W części drugiej artykułu omówione będzie modelowanie krzywych naprężenie-odkształcenie dla rzeczywistych liniowych produktów włókienniczych.

Tagi:

stretching, stress-strain curve, simulation, modeling, yarn, sensitivity

Opublikowano w numerze nr 1 (55) / 2006, strony 30–35.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook