Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (55) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Nowa próba modelowania krzywej naprężenie-odkształcenie dla liniowych produktów włókienniczych. Część I – rozważania teoretyczne

Research and development

Autorzy:

  • Serwatka Agnieszka
    Department of Clothing Technology and Textronics, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Technical University of Lodz, Łódź, Poland
  • Bruniaux Pascal
    Laboratorie Genie et Materiaux, Ecole Nationale des Arts et Industries Textiles, Roubaix, France
  • Frydrych Iwona
    Department of Clothing Technology and Textronics, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Pierwsza część tego opracowania poświęcona jest modelowaniu krzywej naprężenie-odkształcenie dla liniowych produktach włókienniczych. Model, opracowany w GEMTEX (Francja) odróżnia się od dotychczas proponowanych modeli, podziałem krzywej na trzy strefy. W artykule przedstawiono analizę porównawczą proponowanego przez autorów modelu z modelami dotychczasowymi przedstawiając m. in. przebiegi odzwierciedlające charakter i intensywność oddziaływania poszczególnych parametrów równań. Podział modelu na submodele jest istotny, ponieważ pozwala na identyfikację parametrów całego układu poprzez prezentację parametrów submodeli. W części drugiej artykułu omówione będzie modelowanie krzywych naprężenie-odkształcenie dla rzeczywistych liniowych produktów włókienniczych.

Tagi:

stretching, stress-strain curve, simulation, modeling, yarn, sensitivity

Opublikowano w numerze nr 1 (55) / 2006, strony 30–35.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook