Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer 3 (57)
AAA     ENG | POL

Numer 3 (57) / 2006

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Polski sektor włókienniczy i jego konkurencyjność na jednolitym rynku europejskim szczególnie w odniesieniu do koców, ręczników i bielizny stołowej

Autorzy: Wysokińska Zofia

Celem artykułu jest analiza jednolitego rynku europejskiego wybranych produktów tekstylnych: koców, pledów i ręczników oraz bielizny stołowej. Analiza jest oparta na bazie międzynarodowych porównywalnych danych statystycznych, głównie Eurostat oraz UNCTAD. Analizą objęty został okres akcesji Nowych...   więcej »

| Strony 7–11

Badania i rozwój

Obróbka alkaliczna włókien dibutyrylochitynowych formowanych z roztworów sporządzonych w alkoholu etylowym

Autorzy: Biniaś Dorota, Boryniec Stefan, Biniaś Włodzimierz, Włochowicz Andrzej

Dibutyrylochitynę otrzymuje się w wyniku reakcji estryfikacji bezwodnika/masłowego z chityną. Otrzymana w taki sposób dibutyrylochityna (DBCH) stanowi surowiec wyjściowy do formowania z niej włókien. Włókna DBCH formowano z roztworów sporządzonych w bezwodnym alkoholu etylowym. Zastosowano metodę...   więcej »

| Strony 12–18

Wpływ temperatury kąpieli koagulacyjnej na strukturę porowatą i właściwości wytrzymałościowe włókien PAN zawierających montmorylonit

Autorzy: Boguń Maciej, Mikołajczyk Teresa

Przeprowadzono analizę wpływu temperatury kąpieli zestalającej na strukturę porowatą, właściwości sorpcyjne i wytrzymałościowe włókien PAN z montmorylonitem. Stwierdzono, że najwyższą wytrzymałość właściwą na poziomie 19 cN/tex charakteryzują się włókna formowane w temperaturze 25 °C. Uzyskanie całkowitej...   więcej »

| Strony 19–22

Mechanika równoległych wiązek włókien

Autorzy: Neckář T. Bohuslav, Das Dipayan 

Teoretyczne rozważania dotyczą mechaniki równoległych wiązek włókien przy założeniu, że włókna w wiązce posiadają zróżnicowane właściwości wytrzymałościowe. Konsekwencją tego jest to, że zachowanie się wiązki mieszanki włókien o różnych właściwościach będzie się różniło od zachowania określonego...   więcej »

| Strony 23–28

Zastosowanie nieroszonego lnu do uzyskania przędz i tkanin

Autorzy: Mustata Adriana, Avram Dorin, Slabu Valeria

Artykuł omawia optymalizację wybranych parametrów procesu ekstrakcji i wytwarzania włókien z nieroszonego lnu, dla wyeliminowania zanieczyszczeń oraz uzyskania w wytworzonej przędzy włókien o określonej grubości i średniej długości. Przędza z nieroszonego lnu uzyskiwana jest w nowo...   więcej »

| Strony 29–32

Analiza jakości przędz mieszankowych bawełna/włókna poliestrowe formowanych na przędzarce rotorowej

Autorzy: Cyniak Danuta, Czekalski Jerzy, Jackowski Tadeusz, Popin Łukasz

Przeprowadzono analizę parametrów włókien, półproduktów oraz przędz bawełnianych i mieszankowych bawełniano-poliestrowych formowanych na przędzarce rotorowej R1 firmy Rieter. Analizowano wpływ udziałów włókien poliestrowych w mieszankach na parametry strukturalne przędz. Na przędzarce R1 wykonano przędze bawełniane czesane...   więcej »

| Strony 33–37

Wpływ komponentów i parametrów procesu produkcyjnego nitek ozdobnych na ich właściwości

Autorzy: Grabowska Katarzyna Ewa, Vasile Simona, Van Langenhove Lieva, Ciesielska-Wróbel Izabela Luiza, Barburski Marcin

Prezentowany artykuł przedstawia wyniki szerokiego spektrum badań dotyczących nitek ozdobnych, prowadzonych w ramach wspólnego projektu międzynarodowego zawartego pomiędzy Belgią i Polską. Celem tych badań było dostarczenie rzetelnych informacji, opartych na wynikach analiz statystycznych, dotyczących możliwości modyfikacji...   więcej »

| Strony 38–41

Wpływ wybranych parametrów procesu przędzenia na mechaniczne właściwości rdzeniowych przędz z udziałem elastomerów uzyskanych w przędzeniu bezwrzecionowym

Autorzy: Ortlek Husein Gazi

Podczas przeprowadzonych, zaprogramowanych testów, badano efekt ciśnienia w dyszy, prędkości podawania i zawartości włókien elastomerowych na właściwości mechaniczne przędz rdzeniowych, wytwarzanych systemem bezwrzecionowym na przędzarce Muraty. Otrzymane wyniki wskazują, że ciśnienie dyszy, prędkość podawania i zawartość...   więcej »

| Strony 42–44

Właściwości przędz szenilowych z włóknami elastomerowymi

Autorzy: Nergis Banu Uygun

Badano efekt obecności elastomerowych włókien w strukturze przędz szenilowych na odporność na ścieranie, zmiany wymiarów i właściwości fizyczne Jersey’owych dzianin o splocie płóciennym wykonanych z tych przędz. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że zastosowanie włókien...   więcej »

| Strony 45–47

Wpływ właściwości włókien i ich masy liniowej na włochatość bawełnianych przędz obrączkowych

Autorzy: Altaş Sevda, Kadoğlu Hüseyin

Włochatość przędzy może być określana jako całkowita ilość lub całkowita długość włókien, które wystają z jednostkowej powierzchni przędzy. Włochatość przędzy uwidacznia się przez pojawiające się na powierzchni włókna, które opuściły wnętrze przędzy i tym samym pogarszają...   więcej »

| Strony 48–51

Wpływ wyselekcjonowanych parametrów włókien na nopy w przędzy

Autorzy: Ozcelik G., Kirtay Erhan

Nopy w przędzy są jednym z najbardziej istotnych aspektów jej jakości i mają zdecydowany wpływ na dalsze procesy przetwórcze. Dlatego też ich ilość powinna być zawsze bardzo dokładnie kontrolowana. W celu sprawdzenia wpływu ilości nopów na...   więcej »

| Strony 52–57

Badanie wpływu wyboru kształtu dna rotora w przędzarce rotorowej przerabiającej odpady bawełny

Autorzy: Kaplan Sibel, Göktepe Özer

Badano wpływ kształtu dna rotora, w postaci ilości rowków, kształtu samego wlotu, materiału, długości części ceramicznej i rowków na przędze rotorowe przędzione ze 100% odpadów bawełnianych. Wybrano 10 rotorów o zróżnicowanych właściwościach technicznych i zastosowano dla...   więcej »

| Strony 58–62

Zastosowanie technik cyfrowej analizy obrazu do oceny wymiarów zaplatanych połączeń końców przędz

Autorzy: Drobina Robert, Machnio Mieczysław S.

Przeprowadzono cyfrową analizę obrazu zaplatanych połączeń końców przędz wykonanych na urządzeniu zaplatającym Jointair 4941 firmy Mesdan. Opracowano algorytm wyznaczania wymiarów geometrycznych zaplatanych połączeń końców przędz oraz przeprowadzono cyfrową analizę przetwarzania obrazu. Następnie dokonano wyboru techniki obróbki...   więcej »

| Strony 63–69

Teoretyczna analiza pracy podzespołu separatora w odziarniaczach piłowych Cz. II - Stany dynamiczne

Autorzy: Koç Erdem, Demiryürek Oğuz

Artykuł jest kontynuacją artykułu zamieszczonego w Fibres & Textiles in Eastem Europe, vol 13, No 3 (51), 2005. Dla celów analizy, określono zależności występujące pomiędzy zespołem napędowym a separatorem. Określono optymalne warunki pracy separatora, wprowadzając parametry...   więcej »

| Strony 70–76

Przepuszczalność powietrza i pary wodnej w dzianinach dwuwarstwowych zróżnicowanych surowcowo

Autorzy: Wilbik-Hałgas Bożena, Danych Remigiusz, Więcek Bogusław, Kowalski Krzysztof

Na podstawie komputerowej analizy obrazu dokonano oceny porowatości powierzchniowej, wyznaczając wielkości prześwitów powstałych na skutek kanałów przelotowych w gładkich dzianinach dwuwarstwowych i podbiciowych. Stwierdzono, iż przepuszczalności powietrza w odróżnieniu od przepuszczalności pary wodnej jest funkcją grubości...   więcej »

| Strony 77–80

Przepuszczalność powietrza i porowatość włóknin spętlonych strumieniem wody

Autorzy: Berkalp Omer Berk

Zależności pomiędzy przepuszczalnością powietrza włóknin a charakterystyką materiału, wyrażoną masą powierzchniową, grubością i gęstością były wielokrotnie badane dla różnych typów włóknin. Również wpływ porowatości na przepuszczalność powietrza testowano szczegółowo w wielu pracach. Jednak w omawianym artykule...   więcej »

| Strony 81–85

Układ automatycznego pomiaru barwnika jako część systemu dozującego dla procesu barwienia barwnikami indygo

Autorzy: Kumbasar E. P. Akçakoca, Aydin H., Öndoğan Ziynet, Ozcelik G., Ondogan E. N.

Barwnik indygo jest szeroko stosowany dla barwienia tradycyjnych tkanin dżinsowych, którym nadaje się wygląd zużycia. Podczas barwnika nitek osnowy za pomocą indygo, często występują problemy z zachowaniem odpowiedniego odcienia. Dlatego też kontrola kąpieli barwiarskiej z barwnikami...   więcej »

| Strony 86–90

Analiza zwilżalności włókien skośnie ustawionych

Autorzy: Pociūtė-Adamovičienė Milda, Schwarz Anne, Stanys Sigitas

Powierzchnia ciał stałych jest przedmiotem ciekawych badań łączących różne dyscypliny naukowe, jak fizyka, chemia, materiałoznawstwo. Fizyczne właściwości powierzchni ciała stałego określają jego zwilżalność i są od dawna badane. Jednakże zwilżalność cylindrycznych. obiektów, takich jak włókna, które...   więcej »

| Strony 91–96

Mikrofibrydy chitozanowe, sposób wytwarzania, wybrane właściwości i ich zastosowanie

Autorzy: Wawro Dariusz, Ciechańska Danuta, Stęplewski Włodzimierz, Bodek Andrzej

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że opracowana w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh – do maja 2006: IWCh) metoda wytwarzania mikrofibryd chitozanowych, pozwoliła na otrzymanie mikrofibryd o średnicy w zakresie od 1 do 5 μm...   więcej »

| Strony 97–101

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook