Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (57) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Mikrofibrydy chitozanowe, sposób wytwarzania, wybrane właściwości i ich zastosowanie

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że opracowana w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh – do maja 2006: IWCh) metoda wytwarzania mikrofibryd chitozanowych, pozwoliła na otrzymanie mikrofibryd o średnicy w zakresie od 1 do 5 μm w stanie mokrym. Mikrofibrydy te w stanie suchym charakteryzują się średnicą w zakresie od 0.2 do 1.0 μm. Określono optymalne właściwości chitozanowych roztworów przędzalniczych predysponujące je do wytwarzania mikrofibryd. Oceniono wpływ parametrów wytwarzania mikrofibryd jak: prędkości przepływu roztworu i kąpieli koagulacyjnej oraz stężenie kąpieli koagulacyjnej na ich właściwości, zwłaszcza na średnie wymiary i wskaźnik wtórnego pęcznienia. Badania struktury cząsteczkowej, nadcząsteczkowej i morfologicznej wytworzonych mikrofibryd pozwoliły na poznanie charakterystyki tych nowych form chitozanu. Przeprowadzono ocenę przydatności otrzymywanych mikrofibryd chitozanowych do wytwarzania włóknin.

Tagi:

microfibrids, wet spinning, chitosan microfibrids’ properties

Opublikowano w numerze nr 3 (57) / 2006, strony 97–101.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook