Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (57) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Przepuszczalność powietrza i pary wodnej w dzianinach dwuwarstwowych zróżnicowanych surowcowo

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Na podstawie komputerowej analizy obrazu dokonano oceny porowatości powierzchniowej, wyznaczając wielkości prześwitów powstałych na skutek kanałów przelotowych w gładkich dzianinach dwuwarstwowych i podbiciowych. Stwierdzono, iż przepuszczalności powietrza w odróżnieniu od przepuszczalności pary wodnej jest funkcją grubości dzianin i ich porowatości powierzchniowej.

Tagi:

double-layered knitted fabrics, computer image analysis, surface porosity of knitted fabrics, structure parameters, air permeability, water vapour permeability, correlation

Opublikowano w numerze nr 3 (57) / 2006, strony 77–80.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook