Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (57) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Przepuszczalność powietrza i porowatość włóknin spętlonych strumieniem wody

Research and development

Autor:

  • Berkalp Omer Berk
    Department Textile Engineering, Faculty of Textile Technologies and Design, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Zależności pomiędzy przepuszczalnością powietrza włóknin a charakterystyką materiału, wyrażoną masą powierzchniową, grubością i gęstością były wielokrotnie badane dla różnych typów włóknin. Również wpływ porowatości na przepuszczalność powietrza testowano szczegółowo w wielu pracach. Jednak w omawianym artykule autorzy rozpatrywali to zagadnienie pod innym kątem widzenia, oceny wpływu energii doprowadzonej podczas spętlenia strumieniem wody do włókniny na jej końcową przepuszczalność powietrza. Stwierdzono, że w granicach parametrów stosowanych przez autorów przy spętlaniu, energia nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na przepuszczalność powietrza. Aczkolwiek we wszystkich testach, badano włókniny o tej samej masie powierzchniowej zarówno masa powierzchniowa jak i grubość nie wykazywały wyraźnego, a tym bardziej liniowego spadku, kiedy energia doprowadzona do włókniny wzrastała. Zmiany masy i grubości włókniny pod wpływem dostarczonej energii wskazują, że mechanizm spętlenia nie jest tak prosty jak to początkowo sądziliśmy. Wynika to z tego, że kanały przepływu powietrza we włókninach mają bardzo skomplikowane kształty. Wynika to prawdopodobnie między innymi z przypadkowego charakteru struktury włóknin spętlanej strumieniami wody.

Tagi:

air permeability, specific energy, spun-lace nonwovens, porosity

Opublikowano w numerze nr 3 (57) / 2006, strony 81–85.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook