Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (57) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Teoretyczna analiza pracy podzespołu separatora w odziarniaczach piłowych Cz. II - Stany dynamiczne

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Artykuł jest kontynuacją artykułu zamieszczonego w Fibres & Textiles in Eastem Europe, vol 13, No 3 (51), 2005. Dla celów analizy, określono zależności występujące pomiędzy zespołem napędowym a separatorem. Określono optymalne warunki pracy separatora, wprowadzając parametry bezwymiarowe, określające dynamiczne zachowanie się separatora podczas pracy. Przedyskutowano ocenę wydajności separatora poprzez określenie objętościowego przepływu bawełny przez odziarniacz piłowy oraz stany dynamiczne separatora.

Tagi:

ginning, saw-gin, separator units, dynamic behaviour, flow rate

Opublikowano w numerze nr 3 (57) / 2006, strony 70–76.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook