Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (57) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Polski sektor włókienniczy i jego konkurencyjność na jednolitym rynku europejskim szczególnie w odniesieniu do koców, ręczników i bielizny stołowej

General problems of the fibre and textile industries

Autor:

  • Wysokińska Zofia
    Department of Global Economy and Textile Marketing, Technical University of Lodz, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza jednolitego rynku europejskiego wybranych produktów tekstylnych: koców, pledów i ręczników oraz bielizny stołowej. Analiza jest oparta na bazie międzynarodowych porównywalnych danych statystycznych, głównie Eurostat oraz UNCTAD. Analizą objęty został okres akcesji Nowych Państw Członkowskich do UE w okresie jej ostatniego rozszerzenia w kontekście pewnych zmian we Wspólnej Polityce Handlowej UE w ramach WTO.

Tagi:

European Single Market, blankets and travelling rugs, towels and kitchen cloth

Opublikowano w numerze nr 3 (57) / 2006, strony 7–11.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook