Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (59) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wyznaczanie ścisłości rządkowej i kolumienkowej dzianin metodą komputerowej analizy obrazu 2D

New Products

Autorzy:

 • Wilbik-Hałgas Bożena
  Tricotextil Institute of Knitted Techniques and Technologies, Łódź, Poland
 • Danych Remigiusz
  Institute of Electronics, Technical University of Lodz, Łódź, Poland
 • Więcek Bogusław
  Institute of Electronics, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
 • Kowalski Krzysztof
  Department of Knitting Technology and Structure of Knitted Products, Technical Universty of Lodz, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Na podstawie komputerowej analizy obrazu dokonano oceny wybranych cech struktury dzianin, wyznaczając ścisłości dzianin gładkich dwuwarstwowych i dzianin lewoprawych. Stwierdzono, iż wartości współczynników korelacji między zaproponowaną metodą komputerową a metodą znormalizowaną wskazuje na współmierność obu metod, przy czym metoda komputerowa jest szybsza i nie pociąga za sobą błędów subiektywnych.

Tagi:

computer image processing, knitted fabric density, measurement of number of courses and wales, correlation

Opublikowano w numerze nr 5 (59) / 2006, strony 107–110.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook