Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (59) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ parametrów strukturalnych na właściwości elektrostatyczne dzianin kolumienkowych

New Products

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pracy przedstawiono charakterystykę właściwości elektrostatycznych materiałów dziewiarskich o przeznaczeniu na wierzchnią odzież ochronną przed elektrycznością statyczną. Celem prac badawczych była ocena właściwości elektrostatycznych dzianin w zależności od stopnia wypełnienia ich struktury przędzą zasadniczą oraz udziału przędzy elektroprzewodzącej. Struktury dzianin opracowano dla techniki dziania osnowowego, przy założeniu okresowego wrobienia przędzy elektroprzewodzącej w tło, wykonane z przędzy zasadniczej. Materiał badań stanowiły trzy warianty dzianin kolumienkowych lewoprawych trzyigielnicowych, które zróżnicowano stopniem wypełnienia tła przędzą zasadniczą. Tło materiałów wykonano z przędzy poliestrowej. Przędzę elektroprzewodzącą wprowadzono w strukturę dzianin w formie wątku pionowego. W wyniku zastosowanych rozwiązań splotowych otrzymano materiały antyelektrostatyczne o strukturze niejednorodnej. W pracy dokonano oceny właściwości elektrostatycznych materiałów oraz wybranych właściwości użytkowych. Wyniki badań właściwości elektrostatycznych opracowanych materiałów dziewiarskich wykazały, że materiały te spełniają wymagania norm dla antyelektrostatycznej odzieży ochronnej, oraz że właściwości te zależą od zastosowanych rozwiązań strukturalnych dzianin.

Tagi:

electromagnetic fields, screening textiles, metallic coatings, cathode sputtering, electromagnetic wave attenuation

Opublikowano w numerze nr 5 (59) / 2006, strony 75–79.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook