Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer 5 (101)
AAA     ENG | POL

Numer 5 (101) / 2013

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Aktualne trendy na światowych rynkach przemysłu tekstylnego i konkurencyjność przemysłu tekstylnego Serbii

Autorzy: Corovic Enes, Jovanovic Predrag, Ristic Lela

W ostatniej dekadzie międzynarodowe branże przemysłu tekstylnego i odzieżowego wykazały dynamiczny wzrost trendów w światowej produkcji wyrobów włókienniczych. Kraje rozwijające się, zwłaszcza azjatyckie, są widącymi eksporterami tekstyliów, co stanowi dzwignię ich szybkiego wzrostu ekonomicznego; przemysł włókienniczy...   więcej »

| Strony 8–12

Ocena wpływu obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego na producentów wyrobów tekstylnych i odzieży w Polsce

Autorzy: Pomykalski Przemysław

W czasie kryzysu gospodarczego decyzje menedżerów i wyniki przedsiębiorstw często tłumaczy się efektami kryzysu. Niewątpliwie kryzys zapoczątkowany na rynkach finansowych w 2008 roku zmienia warunki funkcjonowania producentów tekstyliów i odzieży. W analizach ukierunkowanych na tworzenie strategii...   więcej »

| Strony 13–18

Badania i rozwój

Merceryzacja słomy rzepakowej badana techniką szerokokątowej dyfrakcji promieni rentgenowskich

Autorzy: Paukszta Dominik

Celem pracy było zbadanie procesu merceryzacji rozdrobnionej słomy rzepakowej mogącej znaleźć zastosowanie jako lignocelulozowy napełniacz kompozytów z termoplastyczną osnową. Proces ten powoduje przemianę polimorficzną celulozy natywnej w celulozę II cechującą się lepszymi właściwościami mechanicznymi. Badaniom poddano słomę rzepakową dwóch odmian...   więcej »

| Strony 19–23

Funkcjonalizacja wiskozy za pomocą kombinacji chitozan/BTCA i zastosowania mikrofal

Autorzy: Šauperl Olivera, Volmajer-Valh Julija

Podwyższanie standardów dotyczących zdrowia ma duży wpływ na rozwój produktów higienicznych i medycznych. Dlatego wiskoza jest bardzo popularnym substratem. Dla celów uzyskania właściwości anty-mikrobowych, bardzo popularnym związkiem jest chitozan. Aktywność tego polisacharydu jest uzależniona od ilości grup aminowych. Podczas wykańczania...   więcej »

| Strony 24–29

Analiza porównawcza właściwości przędzy bawełnianej wyprzędzionej technikami przędzenia obrączkowego-kompaktowego

Autorzy: Khurshid Muhammad Furqan, Nadeem Kashif, Asad Muhammad, Chaudhry Muhammad Ashraf, Amanullah Muhammad

Artykuł przedstawia analizę porównawczą właściwości fizycznych przędz bawełnianych wyprzędzionych trzema różnymi systemami na przędzarkach Rieter® K-44, Suessen® Elite oraz na przędzarce Toyota® RX-240. Wyprzędziono przędze bawełnianą kompaktową o masie liniowej 10 tex z bawełny średnio-włóknistej. Użyty do wytworzenia tych...   więcej »

| Strony 30–34

Wpływ grubości włókien i prędkości wytwarzania przędzy poliestrowej w systemie vortex na wybrane właściwości przędzy

Autorzy: Sankara Kuthalam E., Senthilkumar Pandurangan

Badano właściwości przędzy typu vortex wytworzonej w 100% z włókien poliestrowych o różnych masach liniowych i prędkościach przędzenia. Zastosowano włókna o czterech różnych masach liniowych (0.9-1.5 dtex) do wytworzenia przędzy poliestrowej typu vortex 20 tex, stosując pięć różnych prędkości...   więcej »

| Strony 35–39

Zmiana współczynnika tarcia powierzchni rowka w przędzeniu kompaktowym z rowkiem ssącym

Autorzy: Ma Hong-Cai, Ma Hong-Cai, Lu Shilin, Cheng Long-Di , Hua Zhihong

Porównując konwencjonalne przędzenie obrączkowe i przędzenie kompaktowe z zastosowaniem rowka ssącego można stwierdzić, że uzyskuje się polepszenie włochatości przy stosowaniu przędzenia z rowkiem. Analizowano charakterystykę zmiany prędkości i krzywe współczynnika tarcia w strefie zbiorczej. Stwierdzono, że prędkość wirowania wiązek włókien...   więcej »

| Strony 40–42

Badanie wstępnego naprężenia osnowy i wpływ splotu na średnicę przędzy osnowowej

Autorzy: Rukuižienė Žaneta, Kumpikaitė Eglė

Zbadano wpływ wstępnego naprężenia osnowy i splotu na średnicę nitek osnowy. Tkaniny utkano przy rożnych splotach i naprężeniach. Średnicę nitek mierzono w środkowej części, poza przeplotami. Oznaczono również zależności pomiędzy średnicą nitek i wstępnymi naprężeniami przy względnieniu rożnych splotów....   więcej »

| Strony 43–48

Wpływ procesu parowania próżniowego na stabilizację skrętu przędz odcinkowych

Autorzy: Sardag Sibel, Özdemir Özcan

Podczas formowania przędz włókna zginane są spiralnie, w wyniku czego powstaje naprężenie, pod wpływem którego skręcone włókna maja tendencje do rozkręcania się. Przy zmniejszaniu naprężenia, przędze zazwyczaj tworzą pętle i skręcają w przeciwnych kierunkach formując supły. Takie zjawisko nazywane...   więcej »

| Strony 49–53

Badanie odporności tkanin wykonanych z ramii i lnu na wyciąganie okrywy

Autorzy: Petrulyte Salvinija, Dapsauskaite Dalia, Velickiene Asta

Badano odporność na wyciąganie pętli okrywy tkanin frotowych w zależności od długości okrywy, sposobu wykańczania i gęstości wątku. Tkaniny frotowe zastosowane w eksperymencie wykonano z mieszanek len/bawełna oraz ramia/bawełna. Badano tkaniny o wysokości okrywy 6 i 12 mm oraz...   więcej »

| Strony 54–58

Wibracyjne zagęszczanie wątków w krośnie tkackim – badania symulacyjne

Autorzy: Kuchar Maciej

Bazując na geometrii przesmyku, zamodelowano siłę dobicia wątku w krośnie tkackim. Zbudowano dynamiczny model procesu zagęszczania wątków. Przeprowadzono wieloparametrową symulację wibracyjnego zagęszczania. Zbadano wpływ parametrów dynamicznych ruchu wibracyjnego płochy na poprawę parametrów technologicznych tkania. W oparciu o wyniki przeprowadzonych symulacji...   więcej »

| Strony 59–64

Właściwości przędz różnokolorowych preparowanych standardowo i ze wstępnym nawilżaniem

Autorzy: Gudlin Schwarz Ivana, Kovačević Stana, Katović Drago, Dimitrovski Krste

Praca przedstawia badania składające się z kilku stadiów obróbki przędz. Pierwszym stadium było barwienie przędz bawełnianych z zastosowaniem barwników reaktywnych w celu otrzymania przędz w sześciu różnych kolorach. Następnie zbadano różnice w właściwościach fizycznych i mechanicznych przędz o różnych...   więcej »

| Strony 66–72

Ocena i weryfikacja funkcjonalności nowych wieloskładnikowych materiałów maskujących

Autorzy: Fortuniak Krystyna, Redlich Grażyna, Obersztyn Ewa, Olejnik Magdalena, Bartczak Agnieszka, Król Izabella

W artykule przedstawiono badania nad nowymi lekkimi konstrukcjami włókienniczymi przeznaczonymi do maskowania ludzi i ich bezpośredniego wyposażenia ukierunkowane na skuteczność maskowania w świetle widzialnym (VIS) i bliskiej podczerwieni (IR). Omówione zostały rezultaty badań w zakresie doboru składu surowcowego oraz...   więcej »

| Strony 73–79

Zmiana właściwości mechanicznych i termoizolacyjnych pakietów tekstylnych z udziałem tkanin z włókien bazaltowych poddanych obciążeniom zmęczeniowym

Autorzy: Gilewicz Paulina, Dominiak Justyna, Cichocka Agnieszka, Frydrych Iwona

Celem pracy było określenie wpływu procesu cyklicznego obciążenia zmęczeniowego w postaci zginania aluminizowanych tkanin bazaltowych i pakietów tekstylnych z ich udziałem na właściwości mechaniczne i transport ciepła. W toku realizacji badań wytypowano najlepszy wariant pakietów materiałów pod względem wybranych...   więcej »

| Strony 80–84

Modelowanie procesem suszenia transportu ciepła i wilgoci przez tkaniny ochronne stosowane przez strażaków w warunkach działania skoncentrowanego płomienia

Autorzy: Zhu Fang Long, Zhou Yu

W pracy przedstawiono matematyczny model łącznego przepływu ciepła i wilgoci przez odzież ochronną stosowaną przez strażaków wystawionych na działanie intensywnego strumienia ciepła. W modelu wykorzystano stymulację procesu suszenia w płomieniu. Model, oparty na drugim prawie dyfuzji Ficka, symuluje uderzający...   więcej »

| Strony 85–90

Przeciwdrobnoustrojowe właściwości skarpet zabezpieczonych nanosrebrem

Autorzy: Foltynowicz Zenon, Gwiazdowska Daniela, Rodewald Dorota, Nowaczyk Agnieszka, Filipiak Marian

Badano przeciwdrobnoustrojowe właściwości dwóch rodzajów skarpet zawierających cząsteczki nanosrebra. Pierwszy typ stanowiły lniane (100%) skarpetki impregnowane preparatem zawierającym cząsteczki nanosrebra. Drugi typ stanowiły handlowe skarpety bawełniane (55%) zawierające nanosrebro. Oddziaływanie antagonistyczne było określane w odniesieniu do wybranych bakterii gramdodatnich jak...   więcej »

| Strony 91–96

Materiały dziewiarskie nowej generacji z syntetycznych polimerów degradowalnych

Autorzy: Pinar Anna, Mielicka Elżbieta, Janicka Jolanta, Walak A., Sikorska W.

Możliwość zastosowania przędz z biodegradowalnych surowców poliestrowych w technologii materiałów dziewiarskich stwarza nowe obszary prac badawczych. Z uwagi na rodzaj surowca i odmienne właściwości w stosunku do włókninowych materiałów biodegradowalnych, prezentowane materiały stanowią rozwiązania technologiczne nowej generacji. Prezentowane wyniki prac...   więcej »

| Strony 97–104

Kamizelki balistyczne – izolacyjność termiczna a komfort cieplny użytkownika

Autorzy: Zwolińska Magdalena, Bogdan Anna, Delczyk-Olejniczak Bogumiła, Robak Dorota

Balistyczne elementy ochronne, takie jak kamizelka kuloodporna czy hełm, stanowią główne czynniki ochrony zdrowia i życia żołnierzy. Omawiane w niniejszym artykule kamizelki balistyczne mają za zadanie chronić klatkę piersiową użytkownika przed obrażeniami, jednocześnie nie powinny one utrudniać prawidłowego wykonywania...   więcej »

| Strony 105–111

Materiały kompozytowe z cieczami magnetoreologicznymi do potencjalnego zastosowania w ochronie przed zróżnicowanymi zagrożeniami – wstępne badania odporności na przekłucie

Autorzy: Olszewska Karolina, Polak Jadwiga, Zielińska Dorota, Struszczyk Marcin H., Kucińska Iwona, Wierzbicki Łukasz, Kozłowska Joanna, Leonowicz Marcin, Wiśniewski Adam

W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki wstępnych prac przeprowadzonych dla elastycznych pancerzy, zawierających 3 typy cieczy magnetoreologicznej. Zbadano odporności na przekłucie układów materiałowych z cieczami MR. Testy przeprowadzono na nowo powstałym stanowisku na Wydziale Inżynierii Materiałowej, Politechniki Warszawskiej. Wykonano konstrukcje elastycznych...   więcej »

| Strony 112–116

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych dla modelowania wytrzymałości szwów i wydłużenia przy zerwaniu

Autorzy: Yildiz Zehra, Dal Vedat, Ünal Muhammet, Yildiz Kazim

Wytrzymałość szwu i wydłużenie przy zerwaniu są bardzo ważnymi cechami ubrań z punktu widzenia wygody noszenia. Optymalna wytrzymałość szwu musi być wystarczająco duża, aby z łatwością wykonywać nasze codzienne czynności. Niektóre z parametrów, takich jak typ oraz numer przędzy,...   więcej »

| Strony 117–123

Odzież motocyklowa - izolacyjność cieplna i jej wpływ na organizm człowieka (studium przypadku

Autorzy: Zwolińska Magdalena

Z roku na rok zwiększa się zainteresowanie motocyklami. Należy pamiętać, iż jazda motocyklem pociąga za sobą większe ryzyko ulegnięciu wypadkom niżeli jazda samochodem. Jedyną ochroną ciała podczas wypadku jest odzież motocyklowa. Odzież motocyklowa powoduje pogorszenie oddawania ciepła z organizmu...   więcej »

| Strony 124–130

Symulacje zniszczenia połączenia metalowo-kompozytowego

Autorzy: Derewońko Agnieszka

W pracy przedstawiono metodę analizy numerycznej umożliwiającej określenie stopnia zniszczenia połączenia przy użyciu oprogramowania CAE, z wykorzystaniem wyników testów eksperymentalnych. Opisano zachowanie trójstopniowego połączenia zakładkowego metalu z wielowarstwowym kompozytem włóknistym, które jest często wykorzystywane w przemyśle lotniczym. Odwzorowanie zagadnienia kontaktu...   więcej »

| Strony 131–134

System z wizualnym wspomaganiem dla kontroli linii technologicznej produkcji odzieży

Autorzy: Donciu Codrin

Jakkolwiek systemy audiowizyjne są stosowane w różnych branżach dla kontroli produkcji, jak dotychczas nie stosowano tego typu systemów dla kontroli produkcji odzieży. W przemyśle odzieżowym istnieją specyficzne warunki różniące produkcję odzieży od wytwarzania innych produktów. Szczególnie istotnym jest nieregularność...   więcej »

| Strony 135–140

Projektowanie odzieży ochronnej z nanocząstkami srebra zabezpieczającej przed falami elektromagnetycznymi o częstotliwości radiowej

Autorzy: Vojtech Lukas, Neruda Marek

Materiały ekranujące przed wpływem pól elektromagnetycznych mają zastosowanie nie tylko dla ochrony elektronicznych urządzeń ale również dla zabezpieczenia personelu pracującego w szczególnych warunkach. Opublikowano szereg norm dotyczących zabezpieczenia przeciwko polom elektromagnetycznym i producenci wytwarzający odzież ochronną muszą przestrzegać ustalonych limitów....   więcej »

| Strony 141–147

Informacje ogólne

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook