Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (101) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analiza porównawcza właściwości przędzy bawełnianej wyprzędzionej technikami przędzenia obrączkowego-kompaktowego

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Artykuł przedstawia analizę porównawczą właściwości fizycznych przędz bawełnianych wyprzędzionych trzema różnymi systemami na przędzarkach Rieter® K-44, Suessen® Elite oraz na przędzarce Toyota® RX-240. Wyprzędziono przędze bawełnianą kompaktową o masie liniowej 10 tex z bawełny średnio-włóknistej. Użyty do wytworzenia tych przędz niedoprzęd otrzymano stosując jednakowe parametry technologiczne. Testowano i analizowano takie właściwości fizyczne przędz kompaktowych jak: współczynnik zmienności masy liniowej, indeks imperfekcji (IPI) obejmujący liczbę pocienień, zgrubień i nopów, włochatość oraz właściwości wytrzymałościowe. Analiza uzyskanych rezultatów dowiodła, że przędze wytworzone na przędzarce kompaktowej Rieter® K-44 charakteryzują się mniejszą zmiennością masy, małą imperfekcją, niską włochatością oraz wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi w porównaniu do innych badanych systemów przędzenia kompaktowego.

Tagi:

compact yarn, combed yarn, quality parameters, Rieter® K-44, Suessen® Elite, Toyota® RX-240.

Cytowanie:

Khurshid MF, Nadeem K, Asad M, Chaudhry MA, Amanullah M. Comparative Analysis of Cotton Yarn Properties Spun on Pneumatic Compact Spinning Systems. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 5(101): 30-34

Opublikowano w numerze nr 5 (101) / 2013, strony 30–34.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook