Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (101) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie wstępnego naprężenia osnowy i wpływ splotu na średnicę przędzy osnowowej

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Zbadano wpływ wstępnego naprężenia osnowy i splotu na średnicę nitek osnowy. Tkaniny utkano przy rożnych splotach i naprężeniach. Średnicę nitek mierzono w środkowej części, poza przeplotami. Oznaczono również zależności pomiędzy średnicą nitek i wstępnymi naprężeniami przy względnieniu rożnych splotów. Stwierdzono, że najlepiej odwzorowuje
zależności w tkaninie współczynnik F zaproponowany przez Ashenhursta.

Tagi:

weave factor, initial warp yarn tension, warp yarn projection, fabric geometry.

Cytowanie:

Rukuižienė Ž, Kumpikaitė E. Investigation of Initial Warp Tension and Weave Influence on Warp Yarn Diameter Projections. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 5(101): 43-48.

Opublikowano w numerze nr 5 (101) / 2013, strony 43–48.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook