Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (101) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Aktualne trendy na światowych rynkach przemysłu tekstylnego i konkurencyjność przemysłu tekstylnego Serbii

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W ostatniej dekadzie międzynarodowe branże przemysłu tekstylnego i odzieżowego wykazały dynamiczny wzrost trendów w światowej produkcji wyrobów włókienniczych. Kraje rozwijające się, zwłaszcza azjatyckie, są widącymi eksporterami tekstyliów, co stanowi dzwignię ich szybkiego wzrostu ekonomicznego; przemysł włókienniczy w Serbii jest jednym z głównych sektorów eksportowych gospodarki kraju, pomimo poważnych problemów spowodowanych przez proces transformacji. Dla celów niniejszej pracy zastosowano narzędzia analityczne metodologii opracowanej przez Międzynarodowe Centrum Handlu (ITC), Światową Organizację Handlu (WTO) oraz Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD). Analizę przemysłu włókienniczego Serbii oparto na uproszczonym krajowym profilu eksportowym - NEP, który stanowi przegląd gospodarki narodowej. W badaniach zastosowano również indeks Balassy. Analiza konkurencyjności wspomnianego przemysłu tekstylnego Serbii wskazuje na zachodzenie korzystnych zmian. Stwierdza się jednak, że z perspektywy struktury eksportu, konkurencyjność przemysłu włókienniczego w Serbii oparta jest przede wszystkim na relacjach cenowych.

Tagi:

textile industry, competition, market, import, export.

Cytowanie:

Corovic E, Jovanovic P, Ristic L. Current Trends on the World Textile Market and the Competitiveness of the Serbian Textile Industry. F IBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 5(101): 8-12.

Opublikowano w numerze nr 5 (101) / 2013, strony 8–12.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook