Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (101) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena i weryfikacja funkcjonalności nowych wieloskładnikowych materiałów maskujących

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule przedstawiono badania nad nowymi lekkimi konstrukcjami włókienniczymi przeznaczonymi do maskowania ludzi i ich bezpośredniego wyposażenia ukierunkowane na skuteczność maskowania w świetle widzialnym (VIS) i bliskiej podczerwieni (IR). Omówione zostały rezultaty badań w zakresie doboru składu surowcowego oraz następnych procesów przetwórczych do etapu wykończalniczego w aspekcie spełnienia złożonych poziomów parametrów odzwierciedlających właściwości funkcjonalne.

Tagi:

woven fabric, knitted fabric, camouflage fabrics, VIS range, IR range.

Cytowanie:

Fortuniak K, Redlich G, Obersztyn E, Olejnik M, Bartczak A, Król I. Assessment and Verification of the Functionality of New, Multi‑Component, Camouflage Materials. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 5(101): 73-79.

Opublikowano w numerze nr 5 (101) / 2013, strony 73–79.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook