Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (101) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Zmiana właściwości mechanicznych i termoizolacyjnych pakietów tekstylnych z udziałem tkanin z włókien bazaltowych poddanych obciążeniom zmęczeniowym

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Celem pracy było określenie wpływu procesu cyklicznego obciążenia zmęczeniowego w postaci zginania aluminizowanych tkanin bazaltowych i pakietów tekstylnych z ich udziałem na właściwości mechaniczne i transport ciepła. W toku realizacji badań wytypowano najlepszy wariant pakietów materiałów pod względem wybranych kryteriów użytkowych. Do badań zmęczeniowych na zginanie wykorzystano przyrząd STM 601/12 firmy SATRA. Badaniom zostały poddane trzy rodzaje aluminizowanych tkanin bazaltowych różniące się splotem i masą powierzchniową oraz ich pakiety tekstylne. W publikacji opisano pęknięcia badanych tkanin i ich pakietów tekstylnych. Odpowiednia kombinacja materiałów składowych pozwoliła stworzyć pięć wariantów wzorów pakietów tekstylnych. Kolejnym etapem pracy było porównanie zmian właściwości termoizolacyjnych wzorów pakietów tekstylnych przed i po cyklicznych badaniach zmęczeniowych na zginanie.

Tagi:

basalt fabric, textile package, fatigue bending, structural properties, thermal
properties.

Cytowanie:

Gilewicz P, Dominiak J, Cichocka A, Frydrych I. Change in Structural and Thermal Properties of Textile Fabric Packages Containing Basalt Fibres after Fatigue Bending Loading. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 5(101): 80-84.

Opublikowano w numerze nr 5 (101) / 2013, strony 80–84.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook