Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (101) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena wpływu obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego na producentów wyrobów tekstylnych i odzieży w Polsce

General problems of the fibre and textile industries

Autor:

  • Pomykalski Przemysław
    Department of Management Systems and Innovation, Faculty of Organization and Managementme, Technical University of Lodz, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W czasie kryzysu gospodarczego decyzje menedżerów i wyniki przedsiębiorstw często tłumaczy się efektami kryzysu. Niewątpliwie kryzys zapoczątkowany na rynkach finansowych w 2008 roku zmienia warunki funkcjonowania producentów tekstyliów i odzieży. W analizach ukierunkowanych na tworzenie strategii nie powinno się jednak zapominać o długoterminowych tendencjach i zmianach, zapoczątkowanych na długo przed obecnym kryzysem. Niechętni ryzyku inwestorzy, poszukujący wysokich stóp zwrotu z inwestycji zwracają uwagę na bieżącą rentowność przedsiębiorstw, stabilność zysku oraz strukturę finansowania. Autor analizuje rentowność kapitału własnego producentów tekstyliów oraz odzieży wykorzystując zbiorcze dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz wybranych przedsiębiorstw korzystając z klasycznego modelu du Ponta. Wyniki branży wskazują na bardziej stabilną rentowność malejącej liczby producentów tekstyliów i pogarszającą się konkurencyjność producentów odzieży. Wyniki indywidualnych przedsiębiorstw wskazują na możliwości dostosowania do warunków bieżącego spowolnienia jak i trendów długoterminowych, co podkreśla znaczenie przyjęcia właściwej strategii.

Tagi:

textile industry, apparel, management, financial analysis, crisis.

Cytowanie:

Pomykalski P. Assessing the Impact of the Current Financial and Economic Downturn on the Textile and Apparel Industry in Poland. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 5(101): 13-18.

Opublikowano w numerze nr 5 (101) / 2013, strony 13–18.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook