Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer 2 (98)
AAA     ENG | POL

Numer 2 (98) / 2013

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Zastosowanie metody Godeta dla analizy tureckiego przemysłu odzieżowego

Autorzy: Saricam Canan, Kalaoğlu Fatma, Polat Seckin, Cassill Nancy L.

Obroty tureckiego handlu tekstylno-odzieżowego wykazywały stały wzrost od 1980 roku, co czyni go jednym z niezbędnych sektorów tureckiej gospodarki. Jednak, zwłaszcza po roku 2000, dramatyczne skutki globalizacji i liberalizacji zaczęły być odczuwalne na światowych rynkach branży tekstylno-odzieżowej, zmieniając jej...   więcej »

| Strony 7–12

Wybór usytuowania centrum logistycznego dla tureckiego przemysłu odzieżowego

Autorzy: Eryuruk Selin Hanife , Kalaoğlu Fatma, Baskak Murat

Sektor tekstylno-odzieżowy może być postrzegany jako łańcuch dostaw, który składa się z kilku różnych procesów. Łańcuch dostaw jako zintegrowana sieć produkcyjna musi być bardzo dobrze zorganizowany od momentu pozyskiwania surowców do dystrybucji i marketingu. Logistyka jest...   więcej »

| Strony 13–18

Badania i rozwój

Badanie wpływu zmiennych procesu na średnicę poliuretanowych nanowłókien za pomocą projektowania czynnikowego

Autorzy: Yanilmaz Meltem, Kalaoğlu Fatma, Karakas Hale

W celu zbadania wpływu parametrów procesu (przyłożonego napięcia i odległości od wypływu polimeru do kolektora) na średnicę nanowłókien, zastosowano projektowanie czynnikowe. Nanowłókna wytworzono stosując 10% roztwór poliuretano-tetrahydrofuranu. Wpływ parametrów roztworu na średnicę nanowłókien jest znany, jednak...   więcej »

| Strony 19–21

Mechaniczne i termiczne właściwości polipropylenowych monofilamentów wzmocnionych wielościennymi nanorurkami węglowymi

Autorzy: Ersoy Mehmet Sabri, Onder Emel

Przygotowano metodą wytłaczania, polipropylenowe monofilamenty (PP) wzmocnione wielościennymi nanorurkami węglowymi (MWCNT). Zbadano wpływ MWCNT na właściwości mechaniczne nanokompozytowych monofilamentów z zastosowaniem testu na rozciąganie i dynamicznej analizy mechanicznej (DMA) w celu poznania mechanizmu zachowania się włókien...   więcej »

| Strony 22–27

Otrzymywanie przędzy z włókien PVA za pomocą elektroprzedzenia stosując specjalny uzębiony kolektor

Autorzy: Chvojka Jiri, Chvojka Jiri, Hinestroza J. P., Lukas David, Lukas David

Praca przedstawia metodę elektroprzędzenia do produkcji materiałów nanowłóknistych z nanowłókien PVA w skali laboratoryjnej. Przedstawiono również procedurę późniejszego wytwarzania skręconych przędz z połączonych taśm nanowłókien. W badaniach zastosowano elektroprzędzenie filierowe jaki i bezfilierowe. Właściwości mechaniczne wytworzonych...   więcej »

| Strony 28–31

Badanie właściwości elektrycznych i efektywności ekranowania pola elektromagnetycznego przędz bawełnianych pokrytych polipyrolem

Autorzy: Yildiz Z., Usta İsmail, Gungor A.

Bawełniane przędze pokryte polipyrolem (PPy) wytworzono techniką polimeryzacji w fazie gazowej w różnych stężeniach inicjatora. Jako inicjator zastosowano FeCl3 o czterech różnych stężeniach (0,2; 0,4; 0,6 i 0,8 mol/l). Zbadano wpływ stężenia inicjatora na rozciąganie, oraz...   więcej »

| Strony 32–37

Wpływ rodzaju dyszy na jakość przędz w przędzeniu rotorowym

Autorzy: Çoruh Ebru, Çelik Nihat

Zbadano wpływ rodzaju dyszy, jako jednego z najważniejszych elementów systemu przędzenia rotorowego na jakość przędzy. Do produkcji przędz 20 tex użyto 100% bawełny Urfa Region. Badania eksperymentalne wykonano na dziesięciu zespołach przędących przędzarki Rieter R1, stosując...   więcej »

| Strony 38–42

Badanie właściwości przędz otrzymanych w zmodyfikowanych systemach przędących z użyciem dyszy powietrznej

Autorzy: Yilmaz Demet, Usal Mustafa Reşit

Systemy przędące tradycyjny obrączkowy i kompaktowy zmodyfikowano umieszczając dyszę powietrzną poniżej strefy rozciągania przędzarki. Modyfikację konwencjonalnego obrączkowego systemu przędącego nazwano „Jetring”, podczas gdy połączenie dyszy powietrznej z kompaktowym system przędzenia nazwano „Compact-Jet”. Stwierdzono, że zastosowanie zmodyfikowanego...   więcej »

| Strony 43–50

Modelowanie właściwości włókien poddanych rozciąganiu i relaksacji

Autorzy: Shi Feng-jun

Zbadano właściwości rozciągania i relaksacji naprężeń przędz poliestrowo-wiskozowych i z mieszanek bawełny z włóknami „bambusowymi” (regenerowanej celulozy bambusowej). W oparciu o zasadę superpozycji Boltzmanna analizowano proces rozciągania-relaksacji naprężeń przędz za pomocą standardowego liniowego modelu Zenera. Wyprowadzono...   więcej »

| Strony 51–55

Pomiar siły sczepliwości – miary połączenia komponentów dla wybranych przędz łączonych techniką sczepiania pneumatycznego

Autorzy: Swaczyna Paweł

W publikacji zaprezentowano ideę pomiaru sił sczepliwości – czyli sił z jakimi komponenty przędzy złączonej pneumatycznie są z sobą związane, omówiono system pomiarowy do tego celu zaprojektowany i częściowo wykonany w IW, omówiono warunki pomiaru oraz...   więcej »

| Strony 56–60

Ocena trwałości zmęczeniowej przędz bawełnianych standartowych gładkich i fantazyjnych płomykowych przy użyciu modelu statystycznego

Autorzy: Drobina Robert

Analizowano trwałość zmęczeniową przędz bawełnianych gładkich i fantazyjunych płomykowych w ujęciu statystycznym przy użyciu wykresów Wöhlera. Stwierdzono, że charakterystyka trwałości zmęczeniowej określona za pośrednictwem wymienionych krzywych wyznaczonych dla przędz bawełnianych płomykowych umożliwia wyznaczenie pełnego wykresu tych...   więcej »

| Strony 61–67

Badanie charakterystyk osnowy w procesie tkania

Autorzy: Shen D.-F., Ye G.-M.

Proces drgań przy ruchu osnowy jest analizowany przez nieliniową metodę określania drgań. Równanie różniczkowe poprzecznego i osiowego kierunku ruchu osnowy oceniane jest na podstawie prawa Newtona. W pracy tej zmienna czasowa i zmienna przestrzenna rozdzielone są metodą rozdziału zmiennych,...   więcej »

| Strony 68–73

Ocena gęstości tkania za pomocą analizy obrazu

Autorzy: Techniková Lenka, Tunak Maros

Artykuł opisuje badanie efektywności wybranych metod do automatycznej oceny gęstości tkania na podstawie analizy obrazu dla różnych rodzajów tkanin. Ocenę gęstości splotu przeprowadzono dla tkanin o splocie prostym, satynowym i skośnym oraz dla tkanin wzorzystych. Obrazy próbek zostały wykonane...   więcej »

| Strony 74–79

Model teoretyczny wpływu struktury tkaniny na jej histerezę zwilżania

Autorzy: Bachurová Marcela, Wiener Jakub

W pracy przeanalizowano pod względem teoretycznym wpływ struktury tkaniny na histerezę zwilżania. Właściwości włókien, przędz i układ geometryczny mają wpływ na zwilżanie tkanin. Podstawą modelu teoretycznego jest tkanina o splocie prostym wykonana z monofilamentów. Wyznaczono rzeczywisty i pozorny kąt...   więcej »

| Strony 80–83

Przepuszczalność powietrza a parametry strukturalne tkanin

Autorzy: Havlová Marie

Głównym celem pracy było zbadanie relacji między strukturą i przepuszczalnością powietrza tkaniny oraz omówienie możliwość przewidywania przepuszczalności powietrza tkanin. W odniesieniu do zależności między przepuszczalnością powietrza i strukturą tkanin niemożliwe jest opisanie tkaniny tylko przez jej porowatość. Generalnie, porowatość wskazuje...   więcej »

| Strony 84–89

Absorpcja pary wodnej tkanin frotowych z przędz lnianych i konopnych w okrywie pętelkowej

Autorzy: Petrulyte Salvinija, Velickiene Asta, Petrulis Donatas

Zdolność materiałów włókienniczych do przepuszczania pary wodnej w znacznym stopniu wpływa na komfort noszenia. Tkaniny frotowe charakteryzują się wysoką zdolnością pochłaniania dzięki zwiększonej powierzchni absorbującej. W pracy przedstawiono wpływ struktury tkanin i obróbki wykańczającej na wchłanianie pary wodnej przez...   więcej »

| Strony 90–95

Ocena barierowości tkanin na przepuszczalność promieniowania UV emitowanego przez sztuczne źródła

Autorzy: Stempień Zbigniew, Dominiak Justyna, Sulerzycka-Bil Magdalena

W wielu procesach produkcyjnych stosuje się sztuczne źródła promieniowania UV, które mogą oddziaływać na ciało człowieka i w konsekwencji powodować niebezpieczne zmiany patofizjologiczne. W artykule przedstawiono badania wpływu parametrów struktury tkaniny na jej właściwości barierowe UV w przypadku ekspozycji...   więcej »

| Strony 96–102

Identyfikacja eksperymentalna barierowości świetlnej żakardowych dzianin dekoracyjnych

Autorzy: Szmyt Joanna, Mikołajczyk Zbigniew

Tematyka publikacji dotyczyć będzie identyfikacji eksperymentalnej barierowości świetlnej żakardowych dzianin dekoracyjnych w oparciu o opracowaną nową instrumentalną metodykę pomiaru przepuszczalności i odbicia, jak również porowatości powierzchniowej tekstyliów wzorzystych. Zagadnienie jest ważne z medycznego punktu widzenia oddziaływania światła naturalnego na człowieka....   więcej »

| Strony 104–110

Ocena właściwości geokompozytów podściółkowych współpracujących z innymi geosyntetykami w budowlach geotechnicznych

Autorzy: Malkiewicz Jadwiga, Drobina Robert

W artykule autorzy zaprezentowali technologię produkcji geokompozytów otrzymanych techniką igłowania mechanicznego i techniką igłowania wodnego. Przeanalizowano wpływ masy powierzchniowej na parametry mechaniczne, jak również wpływ masy powierzchniowej i obciążenia na parametry hydrauliczne. Pozwoliło to autorom rozstrzygnąć, jaka masa powierzchniowa jest...   więcej »

| Strony 111–116

Konferencje, targi, wystawy

FUTURE EVENTS

  więcej »

| Strony 117–119

Informacje ogólne

XIPS 2013

  więcej »

| Strona 83

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook