Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (98) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie wpływu zmiennych procesu na średnicę poliuretanowych nanowłókien za pomocą projektowania czynnikowego

Research and development

Autorzy:

  • Yanilmaz Meltem
    Textile Engineering Department, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey
  • Kalaoğlu Fatma (j/w)
  • Karakas Hale
    Department of Mechanical Engineering, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W celu zbadania wpływu parametrów procesu (przyłożonego napięcia i odległości od wypływu polimeru do kolektora) na średnicę nanowłókien, zastosowano projektowanie czynnikowe. Nanowłókna wytworzono stosując 10% roztwór poliuretano-tetrahydrofuranu. Wpływ parametrów roztworu na średnicę nanowłókien jest znany, jednak wciąż nie jest jasna kwestia wpływu napięcia przyłożonego na średnicę nanowłókien. Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że odległość i przyłożone napięcie mają znaczący wpływ na średnicę włókien poliuretanowych. Stwierdzono, że odległość od wypływu polimeru do kolektora ma duży wpływ na średnicę włókien. Wyniki wykazały również, że wpływ dwu-czynnikowych interakcji znacząco wpływa na średnicę włókna.

Tagi:

nanofibers, polyurethane, electrospinning, process parameters, experiment design.

Cytowanie:

Yanilmaz M, Kalaoglu F, Karakas H. Investigation on the Effect of Process Variables on Polyurethane Nanofibre Diameter Using a Factorial Design.
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 2(98): 19-21.

Opublikowano w numerze nr 2 (98) / 2013, strony 19–21.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook