Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (98) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Przepuszczalność powietrza a parametry strukturalne tkanin

Research and development

Autor:

  • Havlová Marie
    Department of Textile Evaluation, Faculty of Textile Engineering, Technical University of Liberec, Liberec, Czech Republic

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Głównym celem pracy było zbadanie relacji między strukturą i przepuszczalnością powietrza tkaniny oraz omówienie możliwość przewidywania przepuszczalności powietrza tkanin. W odniesieniu do zależności między przepuszczalnością powietrza i strukturą tkanin niemożliwe jest opisanie tkaniny tylko przez jej porowatość. Generalnie, porowatość wskazuje ile szczelin powietrznych znajduje się w tkaninie. Bardzo ważne przy opisie przepływu powietrza przez materiały włókiennicze są informacje na temat ułożenia porów w tkaninach (wielkość porów, kształt, faktura, ułożenie itp.). W pracy wpływ rodzaju splotu jest wyeliminowany poprzez zastosowanie tkanin o splocie prostym, gdzie pory pomiędzy przędzami mają w przybliżeniu taki sam kształt. Rozmiar tych porów, jednak różni się znacznie, co ma istotny wpływ na przepuszczalność powietrza tkaniny. Fakt ten komplikuje możliwość przewidywania przepuszczalności powietrza.

Tagi:

woven fabric, air permeability, porosity, set of yarns, yarn linear density, structure.

Cytowanie:

Havlová M. Air Permeability and Costructional Parameters of Woven Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 2(98): 84-89.

Opublikowano w numerze nr 2 (98) / 2013, strony 84–89.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
tel. (48-42) 638-03-63
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook