Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (98) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wybór usytuowania centrum logistycznego dla tureckiego przemysłu odzieżowego

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Sektor tekstylno-odzieżowy może być postrzegany jako łańcuch dostaw, który składa się z kilku różnych procesów. Łańcuch dostaw jako zintegrowana sieć produkcyjna musi być bardzo dobrze zorganizowany od momentu pozyskiwania surowców do dystrybucji i marketingu. Logistyka jest bardzo ważną strategią mającą na celu uzyskanie przewagi konkurencyjnej, jak czas, koszty i zadowolenie klientów. W badaniu tym, oceniano z udziałem ekspertów sektorów odzieżowego i logistycznego utworzenie centrum logistycznego dla tureckiego przemysłu odzieżowego w regionie Marmara w Turcji. Przeprowadzono badanie numeryczne wraz z badaniami ankietowymi, dla oceny uzyskanych wyników zastosowano metodę hierarchicznej analizy AHP.

Tagi:

logistics center, Analytic Hierarchy Process (AHP), clothing industry, site selection.

Cytowanie:

Eryuruk SH, Kalaoglu F, Baskak M. Comparision of Logistics and Clothing Sectors for a Logistics Center Site Selection Using AHP. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 2(98): 13-18.

Opublikowano w numerze nr 2 (98) / 2013, strony 13–18.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook