Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (98) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie właściwości elektrycznych i efektywności ekranowania pola elektromagnetycznego przędz bawełnianych pokrytych polipyrolem

Research and development

Autorzy:

  • Yildiz Z.
    Department of Textile Education, Faculty of Technical Educationn, University of Marmara, Istanbul, Turkey
  • Usta İsmail (j/w)
  • Gungor A.
    Department of Chemistry, Faculty of Arts and Sciences, Marmara University, Istanbul, Turkey

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Bawełniane przędze pokryte polipyrolem (PPy) wytworzono techniką polimeryzacji w fazie gazowej w różnych stężeniach inicjatora. Jako inicjator zastosowano FeCl3 o czterech różnych stężeniach (0,2; 0,4; 0,6 i 0,8 mol/l). Zbadano wpływ stężenia inicjatora na rozciąganie, oraz elektryczne i morfologiczne właściwości przędz bawełnianych. W celu zbadania efektywności ekranowania pola elektromagnetycznego przędze bawełniane powlekane PPy były tkane ręcznie na krośnie. Przygotowane próbki tkanin oceniano pod względem właściwości ekranujących. Analiza SEM wykazała, że z przędzy z dodatkiem inicjatora o stężeniu 0,4 mol/l uzyskano najbardziej jednolitą warstwę PPy i najwyższą wartość ekranowania. Obecność PPy potwierdzono za pomocą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR).

Tagi:

polypyrrole, vapour phase polymerization, electrical property, electromagnetic
shielding effectiveness.

Cytowanie:

Yildiz Z, Usta I, Gungor A. Investigation of the Electrical Properties and Electromagnetic Shielding Effectiveness of Polypyrrole Coated Cotton Yarns. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 2(98): 32-37.

Opublikowano w numerze nr 2 (98) / 2013, strony 32–37.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook