Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer 4 (100)
AAA     ENG | POL

Numer 4 (100) / 2013

Pierwsza strona       Spis treści
 

List redaktora

List od Redakcji

Autorzy: Mac Bogdan

  więcej »

| Strona 4

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Przyszłość polskiego przemysłowego sektora tekstylnego. Ogólna analiza badań empirycznych wykonanych metodą delficką w ramach projektu Foresight “Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski

Autorzy: Wysokińska Zofia, Koszewska Małgorzata, Czajkowski Tomasz, Malinowska-Olszowy Monika

Artykuł prezentuje wstępną dyskusję wyników badań przeprowadzonych metodą delficką w ramach projektu Foresight „Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski.” Projekt ten został wykonany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka na lata 2007-2013. Jego celem była identyfikacja kierunków badań...   więcej »

| Strony 10–15

Zastosowanie produkcji odchudzonej dla poprawy wydajności produkcji odzieży

Autorzy: Dal Vedat, Akçagün Engin, Yilmaz Abdurrahim

W biznesie stosuje się różnego rodzaju techniki dla utrzymania konkurencyjności i spełnienia wymagań klienta. Produkcja odchudzona jest jedną z najbardziej efektywnych technik dla systematycznej identyfikacji i eliminacji odpadów. Zastosowanie tej techniki zaczyna się od identyfikacji map...   więcej »

| Strony 16–22

Badania i rozwój

Właściwości charakteryzujące zginanie monofilamentów LLDPE w zależności od stopnia zimnego rozciągu i składu polimeru

Autorzy: Kolgjini B., Schoukens Gustaaf, Shehi E., Kiekens Paul

Badania dotyczyły obróbki wykańczalniczej jedwabiu naturalnego. Mikrostruktura jedwabiu była badana za pomocą skaningowej mikroroskopii elektronowej, a właściwości mechaniczne testowane były klasyczną zrywarką firmy Instron, podczas gdy strukturę krystaliczną analizowano za pomocą spektroskopii w podczerwieni (FTIR) oraz...   więcej »

| Strony 23–30

Formowanie i własności wysokoporowatych włókien z dibutyrochityny zawierających nonocząsteczki

Autorzy: Wawro Dariusz, Stęplewski Włodzimierz, Komisarczyk Agnieszka, Krucińska Izabella

W artykule przedstawiono badania prowadz.ce do otrzymania kompozytowych wysokoporowatych włókien dibutyrylochitynowych zawierających beta fosforan trojwapniowy (b-TCP) lub nano hydroksyapatyt (nano HAp) z etanolowych wodnych roztworow dibutyrylochityny (DBC) o st.ężeniu 16% DBC i etanolu w zakresie 67-78%....   więcej »

| Strony 31–37

Wpływ Triton X-100 na produkcję włókien PVA metodą elektroprzędzenia

Autorzy: Araújo Evando S., Araújo Evando S., Nascimento Marcio Luis F., de Oliveira Helinando P.

Elektroprzędzenie jest techniką o niskich kosztach dla produkcji mikro i nano włókien. Zastosowanie PVA dla odkładania się włókien w wodnym roztworze posiada istotne zalety związane z uwalnianiem się leków i niską toksycznością polimeru. Niedoskonałości otrzymanych włókien...   więcej »

| Strony 39–43

Folie i przędze o włóknach submikronowych typu rdzeń-otoczka wykonane z kompozytu z półkrystalicznego i amorficznego kwasu polimlekowego

Autorzy: Kriel Haydn, Sanderson Ronald D., Smit Eugene

Za pomocą współosiowego elektroprzędzenia wyprodukowano runa z włókien typu rdzeń-otoczka o strukturze składającej się z półkrystalicznego i amorficznego kwasu polimlekowego, które następnie wykorzystano do produkcji kompozytu. Badano wewnętrzną strukturę cząsteczkową włókien i zdolność do polepszenia krystaliczności...   więcej »

| Strony 44–47

Przewidywanie właściwości przędz i ich analiza na podstawie właściwości włókien z zastosowaniem regresji odpornościowej i metody opartej na sumie kwadratów

Autorzy: Fattahi S., Hoseini Ravandi S. A.

Głównym celem badań było przewidzenie i określenie podstawowych właściwości przędz (wytrzymałość na rozciąganie, nierównomierność, włochatość i błędy przędzy) na podstawie właściwości włókien stosując regresję odpornościową i metodą opartą na sumie kwadratów. Do badań przędz i włókien...   więcej »

| Strony 48–54

Zastosowanie metody MODAPTS i innowacyjne rozwiązanie w procesie snucia

Autorzy: Šabarić Irena, Brnada Snježana, Kovačević Stana

W artykule przedstawiono ogólne właściwości systemu MODAPTS i jego zastosowanie w procesie snucia przy produkcji tkanin. Przeanalizowano prace obsługi podczas snucia na podstawie ruchów i obciążeń. Zagadnienie to jest ważne m.in. dlatego, że pracownikami są na...   więcej »

| Strony 55–59

Wpływ pozycji przewału na właściwości tkanin dżinsowych

Autorzy: Tashakori Shad Hamideh, Haghighat Ezzatollah, Nosraty Hooshang

Mechaniczne i fizyczne właściwości tkanin dżinsowych mają znaczący wpływ na ich zastosowanie i komfort noszenia. W pracy badano efekt pozycji przewału i procesu wykańczania na fizyczne i mechaniczne właściwości tkanin. W tym celu wytypowano wykończone i...   więcej »

| Strony 60–66

Matematyczna symulacja wydłużenia przy zerwaniu tkanin zawierających przędze fantazyjne poddanych obciążeniom zmęczeniowym

Autorzy: Ragaišienė Audronė, Milašiene Daiva

Celem pracy było zbadanie parametrów mechanicznych tkanin zawierających przędze fantazyjne przed i po obciążeniach zmęczeniowych i opracowanie matematycznej symulacji wartości wydłużenia przy zerwaniu badanych tkanin. W tym celu wyprodukowano przędze fantazyjne stosując wydrążone wrzeciona. Otrzymane przędze...   więcej »

| Strony 67–74

Probabilistyczny model trwałości zmęczeniowej dzianin wytworzonych z przędz bawełnianych gładkich i płomykowych

Autorzy: Drobina Robert

Przedstawiono możliwość wprowadzenia modeli probabilistycznych opartych na teorii  Weibulla zastosowanych do modelowania problemów wytrzymałości zmęczeniowej i struktur niezawodnościowych, a także modeli bazujących na rozkładzie logarytmiczno-normalnym. Stwierdzono, że ocenianie jakości dzianin na podstawie klasycznej wytrzymałości statycznej nie...   więcej »

| Strony 75–84

Właściwości mechaniczne dzianin pokrytych poliuretanem

Autorzy: Potočić Matković Vesna Marija, Skenderi Zenun

Celem pracy było zbadanie wydłużenia dzianin pokrytych poliuretanem. Opracowano modele regresji pozwalające na przewidywanie właściwości dzianin pokrywanych poliuretanem. Do badań wybrano 7 rodzajów próbek o 3 różnych pokryciach. Określano właściwości w kierunku kolumienek i rządków. Istotną...   więcej »

| Strony 86–91

Ocena wysokości odkształcenia przy wypychaniu dzianin metodą regresji i teorii zbiorów rozmytych

Autorzy: Jaouachi Boubaker, Jaouachi Boubaker

Praca opisuje ocenę wysokości odkształcenia przy wypychaniu dzianin przy zastosowaniu teorii zbiorów rozmytych. Eksperymentalny system został opracowany do oceny wpływu parametrów wyjściowych. Do badań przyjęto dzianiny wykonane z dwóch rodzajów przędzy, z oraz bez elastomerowego składnika....   więcej »

| Strony 92–98

Model geometryczno-strukturalny dzianego wyrobu przestrzennego

Autorzy: Pieklak Katarzyna, Mikołajczyk Zbigniew

W publikacji przedstawiono model geometryczno-strukturalny kolumienkowych dzianin przestrzennych na przykładzie bryły graniastej o przekroju kwadratowym. Opracowano algorytm projektowania geometrii architektury przestrzennej dzianiny w odniesieniu do dwóch elementów składowych jakimi są warstwy zewnętrzne i warstwa wewnętrzna. Przedstawiono...   więcej »

| Strony 99–105

Modyfikowane włókniny typu melt-blown do ochrony układu oddechowego wobec nanocząsteczek

Autorzy: Brochocka Agnieszka, Majchrzycka Katarzyna, Makowski Krzysztof

Badania epidemiologiczne dotyczące wpływu oddziaływania szkodliwych nanocząstek na organizm człowieka wskazują na konieczność opracowania skutecznych środków ochronnych. W szczególności dotyczy to sprzętu ochrony układu oddechowego, którego podstawowym materiałem konstrukcyjnym są włókniny filtracyjne. W artykule zaprezentowano sposób...   więcej »

| Strony 106–111

Numeryczna symulacja ciśnienia dynamicznego i przesunięć w górnej części skarpet męskich

Autorzy: Dan Rui, Dan Ming-Hui, Fan Xue-Rong, Chen Dong-Sheng, Chen Dong-Sheng, Shi Zhen, Zhang Mei

Numeryczna symulacja elastycznej deformacji ciała ludzkiego, dynamicznego ciśnienia i rozkładu przesunięć są krytycznymi czynnikami komfortu i optymalnych rozwiązań ciśnieniowych wyrobów odzieżowych. Przedstawiono analityczną metodę symulacji ciśnień dynamicznych i przesunięć w górnej części męskich skarpet stosując metodę...   więcej »

| Strony 112–117

Modelowanie pola temperatury we wkładach włókienniczych laminatów odzieżowych

Autorzy: Korycki Ryszard, Szafrańska Halina

Wkłady włókiennicze są stosowane w celu poprawy właściwości estetycznych i wzrostu sztywności zgniatania laminatów odzieżowych. Laminat odzieżowy jest tworzony z wykorzystaniem termoplastycznego kleju polimerowego, umieszczonego między wkładem i materiałem odzieżowym, rozrzedzonego za pomocą ciepła. Połączenie jest...   więcej »

| Strony 118–122

Wpływ obróbki włókien naturalnych na międzyfazową adhezję w biokompozytach

Autorzy: Širvaitiene Anne, Jankauskaite Virginija, Bekampiene Paule, Kondratas Alvydas

Adhezja w warstwie przejściowej włókno-matryca jest ważna we wszystkich kompozytach stosowanych w warunkach obciążeń mechanicznych. W celu polepszenia adhezji stosuje się różne metody obróbki powierzchni włókna. W pracy badano wpływ obróbki chemicznej, mechanicznej i chemiczno-mechanicznej na...   więcej »

| Strony 123–129

Modelowanie działania wybranych elementów włókienniczych indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości podczas powstrzymywania spadania

Autorzy: Baszczyński Krzysztof

Liny i taśmy tkane należą do podstawowych materiałów włókienniczych stosowanych w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości. Elementy sprzętu wykonane z tych materiałów decydują o przebiegu sił działających na człowieka podczas powstrzymywania jego spadania oraz...   więcej »

| Strony 130–136

Opracowanie i badanie trójwymiarowego systemu określania konturu układalności płaskich wyrobów włókienniczych

Autorzy: Gnanavel P., Ananthakrishnan T.

Układalność jest ważnym czynnikiem wpływającym na estetykę i funkcjonalność płaskich wyrobów włókienniczych. W badaniach zastosowano zmodyfikowany system Cusick Drapemeter. Zamiast wyznaczania cienia układanego materiału, wyznaczano parametry xyz przy różnych ułożeniach za pomocą specjalnie zaprojektowanej skali i...   więcej »

| Strony 137–143

Właściwości barwienia i charakterystyka kolorystyczna nowego barwnika fluorescencyjnego zastosowanego do barwienia akrylowych materiałów włókienniczych

Autorzy: Liu Li, Qin Chuanxiang, Tang Ren-Cheng, Chen Guoqiang

W pracy przeprowadzono syntezę barwnika fluorescencyjnego bromku trans-4-[p-(N,Ndietyloamino)-styryl]-N-metyl pyrydinium (DEASPBr) oraz zastosowano go do barwienia dzianin akrylowych klasyczną metodą barwienia kationowego. Spektra absorpcji nowego barwnika były badane przy różnych wartościach pH, a następnie badano właściwości wybarwionych...   więcej »

| Strony 144–147

Informacje ogólne

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook