Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (100) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Przyszłość polskiego przemysłowego sektora tekstylnego. Ogólna analiza badań empirycznych wykonanych metodą delficką w ramach projektu Foresight “Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Artykuł prezentuje wstępną dyskusję wyników badań przeprowadzonych metodą delficką w ramach projektu Foresight „Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski.” Projekt ten został wykonany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka na lata 2007-2013. Jego celem była identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie przygotowania strategii dla Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Tekstylnego. Intencją programów typu Foresight jest ukierunkowanie badań naukowych na dziedziny, które w przyszłości mogą mieć duży wpływ na szybki rozwój ekonomiczno - cywilizacyjny kraju, co w efekcie oznacza zgodnie ze Strategią Lizbońską budowę gospodarki opartej na wiedzy.

Tagi:

Polish textile industry, Foresight, Delphi method, modern technologies.

Cytowanie:

Wysokińska Z, Koszewska M, Czajkowski T, Malinowska–Olszowy M. Future of the Polish Textile Industrial Sector. An Overall Analysis of the Empirical Research Performed with the Delphi Method within the Project Foresight ‘Modern Technologies for the Textile Industry. A Chance for Poland’.FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 4(100): 10-15.

Opublikowano w numerze nr 4 (100) / 2013, strony 10–15.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook