Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (100) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Numeryczna symulacja ciśnienia dynamicznego i przesunięć w górnej części skarpet męskich

Research and development

Autorzy:

 • Dan Rui
  College of Quartermaster Technology, Jilin University, Changchun, P. R. China
 • Dan Ming-Hui
  The First Hospital of Jilin University, Changchun, P. R. China
 • Fan Xue-Rong
  School of Textile & Clothing, JiangNan University, WuXi, P. R. China
 • Chen Dong-Sheng (j/w)
 • Chen Dong-Sheng
  Clothing & Design Faculty, Minjiang University, Fuzhou, P. R. China
 • Shi Zhen (j/w)
 • Zhang Mei
  College of Quartermaster Technology, Jilin University, Changchun, P. R. China

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Numeryczna symulacja elastycznej deformacji ciała ludzkiego, dynamicznego ciśnienia i rozkładu przesunięć są krytycznymi czynnikami komfortu i optymalnych rozwiązań ciśnieniowych wyrobów odzieżowych. Przedstawiono analityczną metodę symulacji ciśnień dynamicznych i przesunięć w górnej części męskich skarpet stosując metodę elementów skończonych. Analizę ciśnień dynamicznych przeprowadzono rozpatrując dwa stadia: zmiany ciśnienia w czasie i zmiany przy ruchu związane z chodzeniem. Na podstawie pomiarów ciśnienia i odkształcenia w określonych przedziałach czasowych określono rozkład odkształceń stosując program ANSYS. Proces chodzenia podzielono na cztery fazy. Wszystkie przeprowadzone badania i rozwiązania dostarczyły informacji dla przedstawienia optymalnego sposobu projektowania męskich skarpet.

Tagi:

top part of socks, pressure, displacement, finite element, dynamic.

Cytowanie:

Dan R, Dan M-H, Fan X-R, Chen D-S, Shi Z, Zhang M. Numerical Simulation of Dynamic Pressure and Displacement for the Top Part of Men’s Socks Using the Finite Element Method. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 4(100): 112-117.

Opublikowano w numerze nr 4 (100) / 2013, strony 112–117.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook