Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (100) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena wysokości odkształcenia przy wypychaniu dzianin metodą regresji i teorii zbiorów rozmytych

Research and development

Autorzy:

  • Jaouachi Boubaker
    Textile Engineering Laboratory, University of Monastir, Monastir, Tunisia
  • Jaouachi Boubaker
    National Engineering School of Monastir, University of Monastir, Monastir, Tunisia

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Praca opisuje ocenę wysokości odkształcenia przy wypychaniu dzianin przy zastosowaniu teorii zbiorów rozmytych. Eksperymentalny system został opracowany do oceny wpływu parametrów wyjściowych. Do badań przyjęto dzianiny wykonane z dwóch rodzajów przędzy, z oraz bez elastomerowego składnika. Nasze wyniki pokazują, że spośród wszystkich badanych parametrów wejściowych 2 posiadają istotne znaczenie. Do badań korzystano z metody zbiorów rozmytych stosując 5 różnych funkcji przynależności: trójkątną, trapezoidalną, Gaussowską, dzwonową oraz typu Pi. Dla oceny uzyskanych wyników przeprowadzono porównanie danych uzyskanych z teorii zbiorów rozmytych oraz techniki regresji danych doświadczalnych. Stwierdzono, że najlepsze rezultaty uzyskano stosując metodę trójkątnej funkcji przynależności, przy której korelacja z danymi eksperymentalnymi wysokości odkształcenia przy wypychaniu była największa.

Tagi:

bagging, knitted fabric, residual height, fuzzy membership function, regression.

Cytowanie:

Jaouachi B. Evaluation of the Residual Bagging Height using the Regression Technique and Fuzzy Theory. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 4(100): 92-98.

Opublikowano w numerze nr 4 (100) / 2013, strony 92–98.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook