Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (100) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Właściwości charakteryzujące zginanie monofilamentów LLDPE w zależności od stopnia zimnego rozciągu i składu polimeru

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badania dotyczyły obróbki wykańczalniczej jedwabiu naturalnego. Mikrostruktura jedwabiu była badana za pomocą skaningowej mikroroskopii elektronowej, a właściwości mechaniczne testowane były klasyczną zrywarką firmy Instron, podczas gdy strukturę krystaliczną analizowano za pomocą spektroskopii w podczerwieni (FTIR) oraz rozproszenia promieniowania rentgenowskiego. Wyniki pozwoliły wytypować najlepszą w danych warunkach metodę obróbki.

Tagi:

polyethylene, draw ratio, resilience, monofilaments, tie molecules.

Cytowanie:

Kolgjini B, Schoukens G, Shehi E, Kiekens P. Bending Behaviour of LLDPE Monofilaments Depending on Cold Drawing and Composition of the LLDPEs. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 4(100): 23-30.

Opublikowano w numerze nr 4 (100) / 2013, strony 23–30.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook