Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (100) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Modelowanie pola temperatury we wkładach włókienniczych laminatów odzieżowych

Research and development

Autorzy:

  • Korycki Ryszard
    Department of Techanical Mechanics and Computer Science, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
  • Szafrańska Halina
    Department of Shoes and Clothing Materials Technology, The Radom Technical University, Radom, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Wkłady włókiennicze są stosowane w celu poprawy właściwości estetycznych i wzrostu sztywności zgniatania laminatów odzieżowych. Laminat odzieżowy jest tworzony z wykorzystaniem termoplastycznego kleju polimerowego, umieszczonego między wkładem i materiałem odzieżowym, rozrzedzonego za pomocą ciepła. Połączenie jest utrwalane dzięki właściwościom adhezyjnym polimeru oraz przyłożonemu naciskowi. Zmienna stanu to temperatura. Przepływ ciepła jest opisywany za pomocą równania transportu ciepła oraz układu warunków brzegowych i początkowych. Rozkład temperatury we wkładzie można określić za pomocą symulacji numerycznej dla różnych temperatur płyt grzejnych. Mapy temperatury można poddać wizualizacji za pomocą modułu graficznego programu ADINA. Następnie można określić temperaturę warstwy polimeru.

Tagi:

heat transfer, modelling, inlayer, clothing laminates.

Cytowanie:

Korycki R, Szafranska H. Modelling of the Temperature Field within Textile Inlayers of Clothing Laminates. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 4(100): 118-122.

Opublikowano w numerze nr 4 (100) / 2013, strony 118–122.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook