Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer 6 (102)
AAA     ENG | POL

Numer 6 (102) / 2013

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Hierarchiczny system prognozowania sprzedaży dla firm odzieżowych i łańcuchów dostaw

Autorzy: Lenort Radim, Besta Petr

Rynki mody są niestabilne i trudne do przewidzenia, dlatego typowym problemem, z którym muszą się uporać firmy odzieżowe dla konstrukcji odpowiednich łańcuchów dostaw to przewidywanie błędów. Z tego powodu, możliwość opracowania dokładnej prognozy sprzedaży jest bardzo istotna w przemyśle....   więcej »

| Strony 7–11

Polski rynek produktów sezonowych

Autorzy: Grandys Ewa, Grandys Andrzej

Prezentowane badania były prowadzone na rynku produktów sezonowych w segmencie odzieży, poszerzonym o obuwie i galanterię. Ich celem było dokonanie charakterystyki tego rynku oraz określenie konkurencyjności przedsiębiorstw z krajowym kapitałem. Do oceny badanego segmentu rynku wykorzystane zostały dane Głównego...   więcej »

| Strony 12–15

Ogólny algorytm całkowy Choqueta dla selekcji poddostawców w przemyśle tekstylnym Turcji

Autorzy: Yayla A. Yeşim, Yildiz Aytaç, Yildiz Kübra

W wyniku globalizacji przedsiębiorstwa tureckie pracują w warunkach zintensyfikowanej konkurencji, w związku z tym muszą brać pod uwagę zróżnicowane kryteria dla utrzymania się na rynku. Dla spełnienia tych kryteriów dostawcy muszą wyselekcjonować odpowiednich poddostawców. Artykuł przedstawia metody odpowiedniego doboru...   więcej »

| Strony 16–21

Badania i rozwój

Wyznaczanie zawartości bawełny w mieszankach z wiskozą metodą spektroskopii w bliskiej podczerwieni - FTNIR

Autorzy: Biniaś Włodzimierz, Janicki Jarosław, Biniaś Dorota

Metodę spektroskopową opisano w odniesieniu do metod chemicznych oznaczania zawartości celulozy w mieszankach z bawełną. Stanowi ona fragment szerszych prac nad metodami spektroskopowymi analizy mieszanek włókienniczych. Opisana metoda nie wymaga zastosowania szkodliwych odczynników o wysokiej jakości i czasochłonnej preparatyki oraz...   więcej »

| Strony 22–26

Zależność między symulacją matematyczną a wynikami badań dotyczącymi przędz z kopolimeru poli(hydroksymaślanu i hydroksywalerianianu)

Autorzy: Krikštanavičiene Kira, Stanys Sigitas, Jonaitienė Vaida

Badano wpływ parametrów procesu, takich jak temperatura wytłaczarki i ciśnienie na wyjściu wytłaczarki na właściwości przędz wykonanych z kopolimeru poli (3-hydroksymaślanu i 3-hydroxywalerianianu) (PHBV), omówiono także przyczyny wpływu tych parametrów. Zaobserwowano, że wzrost ciśnienia wytłaczania prowadzi do obniżenia właściwości mechanicznych,...   więcej »

| Strony 27–32

Włókna PAN zawierające wielościenne nanorurki węglowe formowane metodą z roztworu na mokro

Autorzy: Szparaga Grzegorz, Mikołajczyk Teresa, Fraczek-Szczypta Aneta

Zbadano wpływ warunków formowania włókien poliakrylonitrylowych (PAN) zawierających wielościenne nanorurki węglowe (MWCNT) otrzymywanych metodą z roztworu na mokro. Na podstawie obrazów uzyskanych z mikroskopu transmisyjnego stwierdzono, iż nanorurki węglowe są dobrze rozproszone w tworzywie włókien i zorientowane w kierunku...   więcej »

| Strony 33–38

Wpływ stabilizacji skrętu sznurków rolniczych na ich właściwości strukturalne i fizyczne

Autorzy: Czekalski Jerzy, Krucińska Izabella, Kowalska Stanislawa, Puchalski Michał

W ramach realizacji projektu badawczego Biogratex opracowano technologię wytwarzania rolniczych sznurków biodegradowalnych z włókien PLA. Jego właściwości fizyczne dopasowane są do trudnych warunków panujących na polu i w szklarni. Sznurek charakteryzuje się, między innymi, miękkością w dotyku przez co...   więcej »

| Strony 39–44

Włókniny wytwarzane z poliamidów z nanorurkami węglowymi

Autorzy: Latko Paulina, Kozera Rafał, Salinier Axel, Boczkowska Anna

Nanokompozyty na bazie polimerów termoplastycznych z dodatkiem nanorurek węglowych (CNT) są nowoczesnymi materiałami, które posiadają potencjał do zastosowania ich w przemyśle lotniczym jako materiałów zwiększających przewodność elektryczną i odporność na udar laminatów. Jedną z metod ich produkcji, odpowiedniej również...   więcej »

| Strony 45–49

Badania numeryczne trójwymiarowego pola przepływu w czterowałkowym aparacie rozciągowym przędzarki kompaktowej wyposażonej w urządzenie prowadzące

Autorzy: Liu Xinjin, Liu Xinjin, Xie Chunping, Xie Chunping, Su Xuzhong, Su Xuzhong, Mei Heng, Mei Heng

Podstawową trudnością w przędzeniu kompaktowym jest analiza pola przepływu strumienia włókien, którą przeprowadzono korzystając ze specjalnego oprogramowania – Fluent Software. Wstępnie opracowano model fizyczny procesu korzystając z systemu AutoCAD. Wykazano, że podciśnienie jest głównie skoncentrowane w pobliżu kanałów zasysających i...   więcej »

| Strony 50–57

Wpływ konstrukcji tkanin metalowych na ich opór elektryczny

Autorzy: Sekerden Filiz

W ostatnich latach tkaniny elektroprzewodzące są stosowane w wielu dziedzinach, tj. medycyna, czujniki, sport, wyładowania elektrostatyczne, oraz w zastosowaniach wojskowych. W artykule analizowano wpływ rodzaju przędzy i typów splotu na rezystywność powierzchniową i opór elektryczny objętościowy metalowo-bawełnianych tkanin elektroprzewodzących. Tkaniny...   więcej »

| Strony 58–63

Badanie wpływu prędkości na relaksacje naprężeń w cylindrycznych układach tkanych

Autorzy: Hezavehi Emadaldin, Azadiyan Mohamad, Zolgharnein Peyman

Badano tkaniny z przędz czesankowych przy jednakowych warunkach struktury wzdłuż kierunku osnowy, jak gęstość tkaniny, struktura tkaniny i zawartość różnych włókien w przędzy, natomiast parametry wzdłuż wątku wykazywały zróżnicowanie. Badania prowadzono zgodnie z metodą opracowaną przez Hezavehei (2011). Wyniki...   więcej »

| Strony 64–73

Wpływ właściwości przędzy wątku i gęstości wprowadzenia na właściwości ściskające dzianych wyrobów ortopedycznych

Autorzy: Ališauskienė Diana, Mikučioniené Daiva, Milašiute Laima

Badano wpływ masy liniowej i gęstości wprowadzenia na właściwości uciskowe wyrobów ortopedycznych. Badane próbki wykonano na płaskiej dwu-łożyskowej maszynie dziewiarskiej w splocie dwuprawym 1x1 przy zróżnicowanej gęstości liniowej i gęstości wprowadzenia w dzianinę. Sprawdzono w szczegółach wpływ masy liniowej...   więcej »

| Strony 74–78

Poimplantacyjna ocena modyfikowanych dzianych implantów do zaopatrywania przepuklin: I. Wpływ implantacji na właściwości użytkowe oraz strukturalne

Autorzy: Kostanek Krzysztof, Struszczyk Marcin H., Chrzanowski Michał, Żywicka Bogusława, Paluch Danuta, Szadkowski Marek, Gutowska Agnieszka, Krucińska Izabella

Artykuł omawia techniczną próbę rozwiązania głównych problemów występujących w rekonstrukcjach przepukliny, wykonywanych techniką małoinwazyjną. W badaniach podjęto próbę zaprojektowania dzianego implantu, którego właściwości wpływają na zmniejszenie ryzyka jego adhezji do narządów wewnętrznych. Specjalnie opracowana struktura dziewiarska implantu do zaopatrywania przepuklin...   więcej »

| Strony 79–83

Wytworzenie sensora oddechu metodą druku filmowego

Autorzy: Furtak Nicole Teresa, Skrzetuska Ewa, Krucińska Izabella

W artykule przedstawiono metodę wytwarzania tensometrycznego czujnika tekstronicznego do pomiaru częstości oddychania w spersonalizowanej odzieży. Czujnik został wykonany metodą druku filmowego na bazie wielościennych nanorurek węglowych. Druk filmowy został naniesiony na spersonalizowane koszulki, charakteryzujące się odpowiednią budową i naciskiem do...   więcej »

| Strony 84–88

Badanie szybkości przepływu wilgoci i ciepła przez włókniny o niewielkiej masie powierzchniowej korzystając z modelu teoretycznego

Autorzy: Rahnama Mehrnoosh, Semnani Dariush, Zarrebini Mohammad

Inteligentny model przepływu wilgoci i ciepła przez włókniny o małej masie powierzchniowej został opracowany dla zasilania sztucznych sieci neuronowych na podstawie modelu numerycznego cząstkowych równań różniczkowych. Badano włókniny zawierające włókna hydrofobowe i hydrofilowe. Stwierdzono, że dokładność modelu jest akceptowalna...   więcej »

| Strony 89–94

Zastosowanie algorytmów genetycznych do selekcji cech w optymalizacji modelu maszyn wektorów nośnych dla regresji w aspekcie prognozowania właściwości wytrzymałościowych przędzy

Autorzy: Abakar Khalid A. A., Yu Chongwen

Zaproponowany system hybrydowy łączący algorytmy genetyczne z klasyfikatorem w postaci maszyny wektorów nośnych dla regresji (SVMR) został zastosowany dla zoptymalizowania zestawu danych obejmującego właściwości fizyczne włókien dla prognozowania właściwości wytrzymałościowych przędzy. W tym hybrydowym rozwiązaniu porównano zaproponowany model SVMR z...   więcej »

| Strony 95–99

Wpływ obróbki celulazami na właściwości bawełnianych tkanin frotte

Autorzy: Tavcer Petra Forte

Tkaniny frotte są intensywnie prane i dlatego muszą być odporne na działanie wody, zasad, środków piorących i tarcie. Środki piorące często zawierają celulazy. Badano wpływ dwóch rodzajów enzymów celulazy na właściwości 100%-bawełnianych tkanin frotte. W badaniach użyto mieszaniny celulaz...   więcej »

| Strony 100–106

Zjawiska elektrokinetyczne występujące w kationizowanej tkaninie bawełnianej i jej zdolność barwienia barwnikami reaktywnymi

Autorzy: Grancarić Ana Marija, Ristic Nebojsa, Tarbuk Anita, Ristic Ivanka

Zjawiska występujące na granicy faz odgrywają znaczącą rolę w mokrych procesach wykończeniowych, dlatego w niniejszej pracy zbadane zostały zjawiska elektrokinetyczne występujące w kationizowanej handlowym związkiem kationowym tkaninie bawełnianej. Po kationizacji przeprowadzono charakterystykę powierzchni i składu chemicznego używając do tego celu...   więcej »

| Strony 106–110

Rozkład detergentu niejonowego w procesie Fentona w obecności nanozwiązków żelaza

Autorzy: Kos Lech, Sójka-Ledakowicz Jadwiga, Michalska Karina, Żyłła Renata, Perkowski Jan

Celem badań było określenie efektywności rozkładu detergentu niejonowego Symperonic NP10 metodą Fentona przy udziale nanozwiązków żelaza i porównanie jej z klasyczną metodą Fentona. Roztwory wodne detergentu oczyszczano metodą klasyczną stosując siarczan żelazawy oraz siarczan żelazawy z dodatkiem nanotlenku żelaza...   więcej »

| Strony 111–115

Informacje ogólne

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook