Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (102) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ właściwości przędzy wątku i gęstości wprowadzenia na właściwości ściskające dzianych wyrobów ortopedycznych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badano wpływ masy liniowej i gęstości wprowadzenia na właściwości uciskowe wyrobów ortopedycznych. Badane próbki wykonano na płaskiej dwu-łożyskowej maszynie dziewiarskiej w splocie dwuprawym 1x1 przy zróżnicowanej gęstości liniowej i gęstości wprowadzenia w dzianinę. Sprawdzono w szczegółach wpływ masy liniowej zastosowanych przędz oraz gęstości wrobienia poszczególnych rodzajów nitek na właściwości uciskowe otrzymanych wyrobów. Opracowano zależności teoretyczne dla poszczególnych przypadków uzyskując stosunkowo dobrą korelację z wynikami praktycznymi. Uzyskane wyniki badań mogą stanowić użyteczną podstawę przy projektowaniu nowych wyrobów.

Tagi:

orthopaedic supports, compressive knits, laid–in structure, inlay-yarn.

Cytowanie:

Ališauskienė D, Mikučionienė D, Milašiūtė L. Influence of Inlay-Yarn Properties and Insertion Density on the Compression Properties of Knitted Orthopaedic Supports. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 6(102): 74-78.

Opublikowano w numerze nr 6 (102) / 2013, strony 74–78.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook