Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (102) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Zależność między symulacją matematyczną a wynikami badań dotyczącymi przędz z kopolimeru poli(hydroksymaślanu i hydroksywalerianianu)

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badano wpływ parametrów procesu, takich jak temperatura wytłaczarki i ciśnienie na wyjściu wytłaczarki na właściwości przędz wykonanych z kopolimeru poli (3-hydroksymaślanu i 3-hydroxywalerianianu) (PHBV), omówiono także przyczyny wpływu tych parametrów. Zaobserwowano, że wzrost ciśnienia wytłaczania prowadzi do obniżenia właściwości mechanicznych, podczas gdy temperatura ma większy wpływ na stabilność wytłaczania i jakość przędzy. Wpływ tych parametrów na ostateczne właściwości przędzy były badane na podstawie pomiaru masy liniowej i testów wytrzymałościowych. Uzyskano również równania regresji do przewidywania właściwości przędz PHBV. Na podstawie równań regresji otrzymano optymalne parametry procesu do wytworzenia dobrej jakości przędz PHBV, biorąc pod uwagę, że są pożądane włókna stabilne i o wysokiej wytrzymałości narozciąganie.

Tagi:

polyhidroxybutyrate–co-valerate, extrusion, mechanical properties.

Cytowanie:

Krikštanavičienė K, Stanys S, Jonaitienė V. Relation between Mathematically Simulated and Experimental Results of Polyhidroxybutyrate–co-valerate Yarns. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 6(102): 27-32.

Opublikowano w numerze nr 6 (102) / 2013, strony 27–32.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook