Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (102) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wyznaczanie zawartości bawełny w mieszankach z wiskozą metodą spektroskopii w bliskiej podczerwieni - FTNIR

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Metodę spektroskopową opisano w odniesieniu do metod chemicznych oznaczania zawartości celulozy w mieszankach z bawełną. Stanowi ona fragment szerszych prac nad metodami spektroskopowymi analizy mieszanek włókienniczych. Opisana metoda nie wymaga zastosowania szkodliwych odczynników o wysokiej jakości i czasochłonnej preparatyki oraz skraca czas oznaczeń do kilku minut.

Tagi:

cotton fibres, viscose fibres, NIR, quantitative analysis, fibre blends.

Cytowanie:

Biniaś W, Janicki J, Biniaś D. FT-NIR Determination of the Content of Cotton in Blends with Viscose. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 6(102): 22-26.

Opublikowano w numerze nr 6 (102) / 2013, strony 22–26.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook