Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer 1 (97)
AAA     ENG | POL

Numer 1 (97) / 2013

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Czynniki wpływające na zachowanie konsumenta wobec sklepów odzieżowych: Badanie satysfakcji z marki

Autorzy: Turhan Gülden, Özbek Ahmet

Praca przedstawia badania czynników wpływających na zachowania konsumentów wobec sklepów odzieżowych, uwzględniając trzy różne aspekty zachowania: zamiar zakupu (PI), gotowość akceptacji wyższej ceny (WPAY) oraz rekomendacje marki (RECM). Autorzy proponują model, w którym zadowolenie konsumenta z...   więcej »

| Strony 7–13

Przewaga komparatywna przemysłu tekstylno-odzieżowego: wyniki dla Bangladeszu, Chin, Niemiec i Turcji

Autorzy: Karaalp-Orhan Hacer Simay, Yilmaz Nazire Deniz

W pracy przeanalizowano przewagę komparatywną czterech krajów na tekstylno-odzieżowych rynkach światowych, Stanów Zjednoczonych oraz EU-15, stosując wskaźnik przewagi komparatywnej typu Balassy (RCA) dla okresu 2000–2010. Wybrane kraje znajdują się w rankingu dziesięciu największych eksporterów wyrobów włókienniczych...   więcej »

| Strony 14–17

Badania i rozwój

Właściwości strukturalne, termiczne i mechaniczne włokien kompozytowych PP/krzemiany warstwowe

Autorzy: Marcinčin Anton, Marcinčin Konštantin, Hricová Marcela, Ujhelyiová Anna, Janicki Jarosław, Ślusarczyk Czesław

W pracy przedstawiono wpływ jednoosiowego odkształcenia włókien kompozytowych PP/krzemiany warstwowe w procesie przędzenia i rozciągania na ich strukturę nadczasteczkową oraz właściwości termiczne i mechaniczne. Jako wypełniacze ceramiczne w badaniach zastosowano Cloisite C15A i Cloisite C30B, wytworzone...   więcej »

| Strony 18–23

Przygotowanie i charakterystyka nanokompozytów PSA/CNT/TiO2 i wykonanych z nich włókien

Autorzy: Xin Binjie, Chen Zhuoming, Wu Xiangji

Przygotowano przędący roztwór nanokompozytów polisulfonamid/nanorurki węglowe/dwutlenek tytanu (PSA/CNT/TiO2) o różnej zawartości CNT/TiO2. Zastosowano system przędzenia na mokro z wytłaczaniem włókien przez zestaw filierowy, membrany kompozytowe przygotowano stosując metodę powlekania. Właściwości nanowłókien PSA/CNT/TiO2 i błon badano za...   więcej »

| Strony 24–28

Teoretyczne oznaczenie geometrii fantazyjnej przędzy obrączkowej typu slub i weryfikacja eksperymentalna

Autorzy: Ma Chong-Qi, Zhou Bao-Ming, Liu Yong, Hu Chuan-Sheng

Model matematyczny masy liniowej przędzy obrączkowej typu slub został wyznaczony w celu określenia geometrii przędzy na podstawie parametrów procesu, takich jak długość włókien, prędkości rolek i wielkości naddatku. Badania teoretyczne wskazują, że długość odcinków przędzy typu...   więcej »

| Strony 29–34

Wpływ poziomego ustawienia
trójkąta przędącego na jakość
przędzy

Autorzy: Liu Xinjin, Su Xuzhong, Wu Tingting

Trójkąt przędący jest istotnym parametrem w procesie przędzenia. Jego geometria wpływa na rozkład naprężeń włókien w trójkącie przędącym, co oddziałuje na właściwości przędzy. Dlatego w ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszą się badania nad wpływem geometrii trójkąta...   więcej »

| Strony 35–40

Aplikacja badań numerycznych dla oceny wpływu geometrii strefy przędzenia przędzarki obrączkowej na dynamikę przędzy w procesie jej wytwarzania

Autorzy: Przybył Krystyna, Jańczyk Ryszard, Kluka Andrzej, Kossowski Zbigniew

W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych wpływu zmiany geometrii strefy przędzenia na przędzarce obrączkowej, na napięcie i jakość tworzonej przędzy. Zmiana geometrii była wywołana modyfikacją klasycznego aparatu rozciągowego w kompaktowy aparat rozciągowy. W badaniach uwzględniono parametry...   więcej »

| Strony 41–46

Wpływ obróbki powierzchniowej na zużycie szyjki okładziny wrzecion przędzalniczych z nasadką antybalonową

Autorzy: Płonka Stanisław

W artykule zamieszczono wyniki badań wpływu rodzaju obróbki powierzchniowej na zużycie szyjki okładziny wrzecion z nasadką antybalonową przędzarki obrączkowej przy współpracy z przędzą w warunkach przemysłowych. Badania objęły pomiary, metodą metryczną, zużycia szyjki okładziny wrzecion wykonanych...   więcej »

| Strony 47–54

Wpływ zmian strukturalnych tkanin z bawełnianych przędz mieszankowych na ich mobilność

Autorzy: Masteikaite Vitalija, Sacevičienė Virginija, Audzevičiūtė-Liutkienė Inga

Praca przedstawia wpływ obróbki mokrej, w tym wielokrotnego prania na zmiany strukturalne tkanin z bawełnianych przędz mieszankowych oraz wpływ tych zmian na charakterystykę deformacji. Tkaniny poddano procesowi płowienia przy użyciu enzymatycznej kąpieli i jedno-, piecio- i...   więcej »

| Strony 55–60

Wpływ wykończenia na opór termiczny i przepuszczalność pary wodnej dzianin z włókien celulozowych

Autorzy: Salopek Čubrić Ivana, Skenderi Zenun

Zbadano wpływ obróbki wykańczającej na transport ciepła i pary wodnej w dzianinach wykonanych z bawełny, wiskozy, lyocelu i włókien modalnych. Badania prowadzono na dzianinach surowych, próbkach wykończonych zgodnie z recepturą handlową oraz próbkach dodatkowo wykończonych preparatem...   więcej »

| Strony 61–66

Efektywna przepuszczalność
pary wodnej tkanin wełnianych
i mieszankowych będących
w stanie mokrym

Autorzy: Bogusławska-Bączek Monika, Hes Lubos

Przepuszczalność pary wodnej materiałów włókienniczych jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na komfort użytkownika wyrobów odzieżowych. W przeciwieństwie do powszechnie uznanych teorii, odzież często użytkowana jest w stanie mokrym, co w istotny sposób wpływa na jej właściwości...   więcej »

| Strony 67–71

Wpływ temperatury i nanokapsułek
węglowych (CNCs) na produkcję mat
wykonanych z nanowłókien PLA

Autorzy: Chien Huan-Sheng, Wang Chi

Lepkość roztworu można uznać za najważniejszy czynnik dla określenia morfologii produktu otrzymanego w procesie elektroprzędzenia. Lepkość może być dostosowana do danego roztworu przez regulację temperatury roztworu lub przez dodanie wypełniaczy do przygotowanego wcześniej roztworu. Elektroprzędzenie roztworu...   więcej »

| Strony 72–78

Modelowanie właściwości
ochronnych przed promieniowaniem
elektromagnetycznym włókiennych
tkanych siatek ekranujących

Autorzy: Rybicki Tomasz , Rybicki Tomasz , Brzeziński Stefan, Lao Marek, Krawczyńska Iwona

Ekranujące właściwości siatek przewodzących spowodowane są głównie efektem odbicia fali elektromagnetycznej od ich powierzchni. Efektywność ekranowania uzależniona jest od wielkości oczek siatki oraz grubości i rezystancji właściwiej materiału z którego wykonano siatki. W artykule przedstawiono wyniki...   więcej »

| Strony 78–82

Komfort – właściwości biofizyczne
pakietów odzieżowych podklejonych
wkładami klejowymi

Autorzy: Dominiak Justyna, Frydrych Iwona

Zadaniem odzieży jest zapewnienie użytkownikowi właściwego stanu komfortu fizjologicznego. Kryterium identyfikujące komfort fizjologiczny to zapewnienie równowagi cieplnej organizmu. Na etapie projektowania materiałowego należy prawidłowo dobrać materiały składowe odzieży, aby zapewniały komfort użytkowy. Możliwość wymiany ciepła między...   więcej »

| Strony 83–86

Ocena możliwości zmian izolacji
cieplnej ubiorów tybetańskich
przy wykorzystaniu manekina

Autorzy: Guo Xiao-fang, Wang Yun-yi, Li Jun

Odzież powinna umożliwiać zmianę jej przewodności cieplnej w niestabilnym środowisku, jednak dla większości odzieży jest to niezwykle trudne. W celu określenia wpływu różnych stylów ubiorów tybetańskich na ich właściwości termiczne określono całkowitą izolację termiczna dla trzech...   więcej »

| Strony 87–91

Nowa koncepcja produkcji trójwymiarowych dzianin przeszywanych

Autorzy: Sankaran Vignaesh, Cherif Chokri

Trójwymiarowe preformy tekstylne umożliwiają skomplikowane konfiguracje włókien i bardziej skuteczne ułożenie składników w porównaniu z wielostopniowym procesem wytwarzania preform. Warunkiem wstępnym dla uzyskania takich preform jest opracowanie jednoetapowego sposobu wytwarzania tekstyliów 3D. W pracy przedstawiono nowo...   więcej »

| Strony 92–96

Zastosowanie elementów włókienniczych w podporach ciał wirujących

Autorzy: Zajączkowski Jerzy

W pracy poddano analizie możliwość zastosowania elementu o strukturze włókienniczej do konstrukcji podpór ciała wirującego nieobciążonego zewnętrznymi siłami poprzecznymi. Przeprowadzono symulację numeryczną oraz wyjaśniono zachodzące zjawiska z wykorzystaniem funkcji energii.

  więcej »

| Strony 97–99

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook