Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (97) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Komfort – właściwości biofizyczne
pakietów odzieżowych podklejonych
wkładami klejowymi

Research and development

Autorzy:

  • Dominiak Justyna
    Department of Clothing Technology and Textronics, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
  • Frydrych Iwona (j/w)

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Zadaniem odzieży jest zapewnienie użytkownikowi właściwego stanu komfortu fizjologicznego. Kryterium identyfikujące komfort fizjologiczny to zapewnienie równowagi cieplnej organizmu. Na etapie projektowania materiałowego należy prawidłowo dobrać materiały składowe odzieży, aby zapewniały komfort użytkowy. Możliwość wymiany ciepła między ciałem człowieka, a otoczeniem jest wynikiem procesów: konwekcji, promieniowania, parowania potu, oddychania. Na komfort fizjologiczny wpływają takie właściwości biofizyczne jak przepuszczalność pary wodnej, przewiewność, wodoszczelność, higroskopijność oraz izolacyjność cieplna. Obecnie w projektowaniu odzieży szczególny nacisk kładzie się na zapewnienie odpływu wilgoci z warstw skóry pod ubraniem, a w konsekwencji - zapewnienie komfortu fizjologicznego. Nasuwa się pytanie, jaki wpływ mają wkłady klejowe stosowane w pakietach odzieżowych na właściwości biofizyczne. Badania transportu ciepła wykonuje się w warunkach dynamicznych wykorzystując metodę „modelu sztucznej skóry”, przy pomocy którego wyznacza się ilość ciepła dyfundującego przez próbkę. Za pomocą „modelu sztucznej skóry” zbadano opór cieplny i opór pary wodnej pakietów odzieżowych podklejonych wkładami klejowymi.

Tagi:

knot, knotted yarn, line flax spun yarn, tensile test.

Cytowanie:

Dominiak J, Frydrych I. Comfort – Related Properties of Clothing Packages with Adhesive Inserts. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 1(97): 83-86.

Opublikowano w numerze nr 1 (97) / 2013, strony 83–86.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook