Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (97) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ zmian strukturalnych tkanin z bawełnianych przędz mieszankowych na ich mobilność

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Praca przedstawia wpływ obróbki mokrej, w tym wielokrotnego prania na zmiany strukturalne tkanin z bawełnianych przędz mieszankowych oraz wpływ tych zmian na charakterystykę deformacji. Tkaniny poddano procesowi płowienia przy użyciu enzymatycznej kąpieli i jedno-, piecio- i dziesięciokrotnego prania. Zmiany strukturalne w tkaninach zostały oszacowane za pomocą pomiaru skurczu termicznego, gęstości powierzchniowej i grubości. Mobilność strukturalną badanych tkanin analizowano rozciągając próbki do kształtu równoległościanu. Pośrednie i ostateczne charakterystyki naprężenia i odkształcenia zostały wykorzystane do oceny zachowania próbek w trakcie ich deformacji. Stwierdzono, że obróbka mokra tkanin wywiera znaczny wpływ na ich mobilność. Wyniki zależą od zastosowanego surowca, rodzaju obróbki oraz ilości cykli.

Tagi:

cotton blend fabrics, enzyme wash, laundering, shrinkage, extension, shearing

Cytowanie:

Masteikaitė V, Sacevičienė V, Audzevičiūtė-Liutkienė I. Influence of Structural Changes in Cotton Blend Fabrics on Their Mobility. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 1(97): 55-60.

Opublikowano w numerze nr 1 (97) / 2013, strony 55–60.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook