Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (97) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Przygotowanie i charakterystyka nanokompozytów PSA/CNT/TiO2 i wykonanych z nich włókien

Research and development

Autorzy:

  • Xin Binjie
    College of Fashion, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai, P. R. China
  • Chen Zhuoming (j/w)
  • Wu Xiangji
    Fashion Institute, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai, P. R. China

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Przygotowano przędący roztwór nanokompozytów polisulfonamid/nanorurki węglowe/dwutlenek tytanu (PSA/CNT/TiO2) o różnej zawartości CNT/TiO2. Zastosowano system przędzenia na mokro z wytłaczaniem włókien przez zestaw filierowy, membrany kompozytowe przygotowano stosując metodę powlekania. Właściwości nanowłókien PSA/CNT/TiO2 i błon badano za pomocą SEM, FTIR i dyfrakcji rentgenowskiej. Zbadano również wpływ CNT i TiO2 na właściwości termiczne, stabilność termiczną, przewodność elektryczną i odporność na promienie UV nanokompozytów PSA. Wyniki badań wykazały, że przy niskiej zawartość CNT/TiO2 można uzyskać równomierne rozłożenie nanocząstek w matrycy polimerowej PSA bez zmian struktury molekularnej i składu chemicznego PSA; krystalizacja w PSA zachodzi również przy niskiej zawartości CNT/TiO2, gdzie cząsteczki wypełniacza służą jako zarodki krystalizacji; polepszenie przewodności elektrycznej i właściwości barierowych przeciw UV można uzyskać przez dodanie do matrycy PSA badanych dodatków.

Tagi:

nano composites, electrical conductivity, ultraviolet resistance.

Cytowanie:

Xin B, Chen Z, Wu X. Preparation and Characterisation of PSA/CNT/TiO2 Nano Composites and Fibres. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 1(97): 24-28.

Opublikowano w numerze nr 1 (97) / 2013, strony 24–28.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook