Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (97) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Modelowanie właściwości
ochronnych przed promieniowaniem
elektromagnetycznym włókiennych
tkanych siatek ekranujących

Research and development

Autorzy:

 • Rybicki Tomasz
  Department of Non-conventional Techniques and Textiles, Textile Research Institute, Łódź, Poland
 • Rybicki Tomasz
  Institute of Automatic Control, Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
 • Brzeziński Stefan
  Department of Non-conventional Techniques and Textiles, Textile Research Institute, Łódź, Poland
 • Lao Marek (j/w)
 • Krawczyńska Iwona (j/w)

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Ekranujące właściwości siatek przewodzących spowodowane są głównie efektem odbicia fali elektromagnetycznej od ich powierzchni. Efektywność ekranowania uzależniona jest od wielkości oczek siatki oraz grubości i rezystancji właściwiej materiału z którego wykonano siatki. W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych z wykorzystaniem metody obwodów zastępczych nowych rozwiązań siatek wykonanych na bazie tkanin z wprowadzonymi do ich struktury różnymi rodzajami nitek przewodzących. Wyniki symulacyjne uzyskane w środowisku symulacyjnym Matlab/Simulink porównane zostały z wynikami pomiarów współczynników transmisji i odbicia promieniowania elektromagnetycznego (PEM) otrzymanymi przy wykorzystaniu metody z przegrodą falowodową w zakresie częstotliwości od 2.5GHz do 18GHz, wykazując ich dużą zbieżność. Opracowana metoda modelowania umożliwia optymalizację procesów projektowania struktury i składu surowcowego tkanin ekranujących o oczekiwanych właściwościach tłumiących PEM dla określonych przeznaczeń użytkowych.

Tagi:

textile shields, electromagnetic radiation, equivalent circuit, modeling.

Cytowanie:

Rybicki T, Brzeziński S, Lao M, Krawczyńska I. Modeling Protective Properties of Textile Shielding Grids Against Electromagnetic Radiation.
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 1(97): 78-82.

Opublikowano w numerze nr 1 (97) / 2013, strony 78–82.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook