Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (100) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ obróbki włókien naturalnych na międzyfazową adhezję w biokompozytach

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Adhezja w warstwie przejściowej włókno-matryca jest ważna we wszystkich kompozytach stosowanych w warunkach obciążeń mechanicznych. W celu polepszenia adhezji stosuje się różne metody obróbki powierzchni włókna. W pracy badano wpływ obróbki chemicznej, mechanicznej i chemiczno-mechanicznej na adhezję w kompozytach: żywica poliestrowa lub żywica kwasu polimlekowego oraz włókna lniane i bawełniane. Badano kąt zwilżania oraz zachowanie się przy jednoosiowym rozciąganiu. Stwierdzono, że wytrzymałość na rozciąganie zwiększa się jeżeli włókna lniane lub bawełniane podda się merceryzacji, skrętowi lub wstępnemu obciążeniu, podczas gdy efekt bielenia był pomijalny. Specjalnie efektywna jest kombinacja stosowania różnych metod np. jeżeli merceryzowane i skręcane włókna poddaje się wstępnemu obciążeniu. Badania wykazały, że obróbka włókien stwarza możliwości uzyskania biokompozytów wzmacnianych włóknami naturalnymi o właściwościach mechanicznych porównywalnych do kompozytów wzmocnionych włóknami szklanymi.

Tagi:

polymer-matrix biocomposites, flax and cotton fibre, adhesion interaction, mechanical testing.

Cytowanie:

Širvaitiene A, Jankauskaite V, Bekampiene P, Kondratas A. Influence of Natural Fibre Treatment on Interfacial Adhesion in Biocomposites. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 4(100): 123-129.

Opublikowano w numerze nr 4 (100) / 2013, strony 123–129.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook