Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (101) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ procesu parowania próżniowego na stabilizację skrętu przędz odcinkowych

Research and development

Autorzy:

  • Sardag Sibel
    Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering & Architecture, University of Uludag, Bursa, Turkey
  • Özdemir Özcan (j/w)

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Podczas formowania przędz włókna zginane są spiralnie, w wyniku czego powstaje naprężenie, pod wpływem którego skręcone włókna maja tendencje do rozkręcania się. Przy zmniejszaniu naprężenia, przędze zazwyczaj tworzą pętle i skręcają w przeciwnych kierunkach formując supły. Takie zjawisko nazywane jest stabilizacja skrętu przędzy. Właściwości tego zjawiska powinny być brane pod uwagę podczas procesu produkcji, oraz powinny zostać podjęte niezbędne środki ostrożności w celu uniknięcia lub zminimalizowania problemów, które mogą wystąpić w dalszych procesach. Obecnie dla zmniejszenia tego zjawiska stosuje się ustawienie skrętów przędzy na próżniowych maszynach parowych. W pracy badano skutki próżniowych procesów parowania i innych parametrów na stabilizację skrętu 100% bawełny, 100% wiskozy i 100% włókien poliestrowych. W tym celu, przędze o różnym współczynniku skrętu i masie liniowej były skręcane i poddawane parowaniu przy obniżonym ciśnieniu i przy różnych wartościach temperatury, i w różnym czasie parowania w zależności od właściwości surowca.

Tagi:

vacuum steaming, twist, twist liveliness, Kr value, yarn.

Cytowanie:

Şardağ S, Özdemir Ö. Effects of Vacuum Steaming Process on the Twist Liveliness of Staple Yarns. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 5(101): 49-53.

Opublikowano w numerze nr 5 (101) / 2013, strony 49–53.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook