Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2013Numer (101) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Materiały dziewiarskie nowej generacji z syntetycznych polimerów degradowalnych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Możliwość zastosowania przędz z biodegradowalnych surowców poliestrowych w technologii materiałów dziewiarskich stwarza nowe obszary prac badawczych. Z uwagi na rodzaj surowca i odmienne właściwości w stosunku do włókninowych materiałów biodegradowalnych, prezentowane materiały stanowią rozwiązania technologiczne nowej generacji. Prezentowane wyniki prac badawczych obejmują opracowane rozwiązania technologiczne dzianin i wyrobów opatrunkowych z nowej generacji przędz multifilamentowych, wytworzonych z polilaktydu (PLA) i polilaktydu z glikolidem (PGLA). W realizacji prac technologicznych zastosowano technikę dziania rządkowego. Rozwiązania konstrukcyjne materiałów opracowano dla opatrunków medycznych i higienicznych opasek opatrunkowych. Materiały wykazują właściwości biodegradowalne potwierdzone w badaniach. Czystość chemiczną materiałów określono na podstawie kryteriów dla wyrobów medycznych.

Tagi:

aliphatic polyester, multifilament yarns, course knitting, medical dressing materials.

Cytowanie:

Pinar A, Mielicka E, Janicka J, Walak A, Sikorska W. New Generation of Knitted Fabrics from Degradable Synthetic Yarns. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2013; 21, 5(101): 97-104.

Opublikowano w numerze nr 5 (101) / 2013, strony 97–104.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook