Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer 1 (60)
AAA     ENG | POL

Numer 1 (60) / 2007

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Wyspecjalizowane metody analizy rynku a proces podejmowania decyzji strategicznych w polskich przedsiebiorstwach odzieżowych

Autorzy: Grandys Ewa

Ocena pozycji przedsiębiorstwa na rynku powinna być podstawą do podejmowania decyzji strategicznych. Wymaga to stosowania wyspecjalizowanych narzędzi badawczych, adekwatnych do stawianych zadań, jak np. analiza Boston Consulting Group (BCG). Metoda ta została wykorzystana do badań w...   więcej »

| Strony 7–10

Użycie komunikacji marketingowej w przemyśle odzieżowym w Słowenii

Autorzy: Završnik Bruno, Mumel Damijan

Zaprezentowano rolę badań komunikacji marketingowej w przemyśle odzieżowym w Słowenii. Celem badań było pokazanie jak firmy odzieżowe i tekstylne wykorzystują komunikację marketingową promocji swoich produktów i swojej marki. Wyniki badań sugerują, że prawidłowo użyta komunikacja marketingowa...   więcej »

| Strony 11–15

Akceptowalny poziom jakości w sektorze tekstylnym oraz jego wpływ na konkurencyjność

Autorzy: Atilgan Turan

Szybki rozwój międzynarodowej konkurencyjności powoduje, że przedsiębiorstwa tekstylne podchodzą w nowy sposób do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Obecnie przykładają one większą uwagę do wykreowania takiej struktury, w której oczekiwania klientów są najważniejsze. Granice dopuszczalnego poziomu jakości obniżają...   więcej »

| Strony 16–23

Badania i rozwój

Jakość przędz bawełnianych formowanych na przędzarkach obrączkowych, kompaktowych i rotorowych w funkcji wybranych parametrów procesu przędzenia

Autorzy: Jackowska-Strumułło Lidia, Cyniak Danuta, Czekalski Jerzy, Jackowski Tadeusz

W pracy analizowano parametry jakościowe przędz bawełnianych o masach liniowych 15, 18, 20, 25, 30 i 40 tex wykonanych na przędzarkach obrączkowych, kompaktowych oraz rotorowych BD 200 S i R1. Produktem wyjściowym do wytworzenia przędz były...   więcej »

| Strony 24–30

Analiza wariancyjna nieliniowego sprzężonego oscylatora powstającego przy przędzeniu typu Sirospun

Autorzy: He Ji-huan

Opisano stabilne warunki pracy dla przędzenia dwóch wiązek włókien. Przytoczono teoretyczny model opisujący przędzenie typu Sirospun. Na podstawie układów równań opisujących sprzężone oscylatory, powstające przy formowaniu przędzy z dwóch wiązek, zaproponowano zastosowanie prostego analitycznego modelu działania...   więcej »

| Strony 31–34

Analiza zależności siły zrywającej i wydłużenia przy zerwaniu tkanin od ich parametrów strukturalnych

Autorzy: Kumpikaitė Eglė

W artykule przedyskutowano stosowanie współczynnika splotu P1 oraz zespolonego współczynnika strukturalnego φ zaproponowanego przez Milašiusa. Ich zalety zostały podkreślone w porównaniu z innymi współczynnikami opracowanymi dla tkanin. Przeprowadzono analizę wpływu struktury tkanin na siłę zrywającą i...   więcej »

| Strony 35–38

Badania wytrzymałości, odporności na pilling i ścieranie tkanin produkowanych z tradycyjnej i kompaktowej przędzy otrzymanej z przędzarki obrączkowej

Autorzy: Omeroglu Sunay, Ulku Sukriye

Większość badań naukowych nad przędzeniem kompaktowym dotyczy obecnie właściwości włókien i wykonanych z nich dzianin. Natomiast przy produkcji tkanin, przędze poddawane są intensywnym naprężeniom mechanicznym podczas nanoszenia klejonki, snucia i nawijania na wały osnowowe oraz tkania....   więcej »

| Strony 39–42

Optymalizacja i identyfikacja kształtu dla nieustalonych problemów dyfuzji w konstrukcjach włókienniczych

Autorzy: Korycki Ryszard

Nieustalony problem dyfuzji wewnątrz homogenicznej konstrukcji włókienniczej jest określony równaniem bilansu substancji oraz układem równań warunków brzegowych i początkowych. Wprowadzając dowolny funkcjonał, określa się jego wrażliwość pierwszego rzędu przy wykorzystaniu koncepcji pochodnej materialnej oraz metod bezpośredniej...   więcej »

| Strony 43–49

Zachowanie się membran tekstylnych podczas wymuszonego przeciągania przez otwór w płaskiej płycie

Autorzy: Truncyte Dainora, Papreckiene Laima, Gutauskas Matas

Analizowano zachowanie się tkanin i dzianin podczas przeciągania ich przez okrągły otwór w płaskiej płycie. Określono zależności pomiędzy parametrami, związanymi z oporem stwarzanym przez dany wyrób na przeciąganie, takimi jak: siła i praca, a przebiegiem zmian...   więcej »

| Strony 50–54

Badanie termicznych właściwości dzianin wykonanych z przędz teksturowanych

Autorzy: Özcelik Gonca, Cay Ahmet, Kirtay Erhan

Gładki i zwarty kształt przędz filamentowych odróżnia je od włókien naturalnych. Ta charakterystyczna cecha włókien syntetycznych wpływa na chwyt i termo-fizjologiczne właściwości wyrobów z nich wykonanych. Właściwości przędz filamentowych są polepszane przez teksturowanie, które nadaje efekt...   więcej »

| Strony 55–58

Optymalna struktura trójwarstwowych dzianin platerowanych

Autorzy: Baozhu He, Weiyuan Zhang

Zgodnie z nową teorią dotyczącą platerowania, zaprojektowano udoskonalony platerujący wodzik nitki z trzema oczkami prowadzącymi, dla zamontowania w dziewiarce do dzianin rządkowych. Przy zastosowaniu takiego typu wodzika nitki, kąt wzdłużnego ułożenia nitki bazowej jest większy niż...   więcej »

| Strony 59–61

Proces zaciągania ściegu czółenkowego a optymalizacja warunków pracy nici. Część II. Próba optymalizacji położenia przeplotu w ogniwie ściegu

Autorzy: Więźlak Włodzimierz, Elmrych-Bocheńska Joanna

Podstawowym mankamentem eksploatacyjnym nici szwalnej w maszynie ściegu czółenkowego jest wysoki poziom destrukcji nici po przeszyciu. Wykorzystując model zaciągania ściegu przedstawiony w pierwszej części pracy [1], opracowana została procedura optymalizacyjna pozwalająca na kształtowanie warunków technologicznych procesu...   więcej »

| Strony 62–65

Optymalizacja szybkości penetracji igły za pomocą mechanizmu typu dźwigniowego o strukturze złożonej w maszynie szyjącej ściegu czółenkowego

Autorzy: Gotlih Karl, Lojen Daria Žunič, Vohar Bojan

Ruch igły w standardowej maszynie szyjącej ściegu czółenkowego jest wywoływany mechanizmem korbowo-wodzikowym. Igła porusza się w płaszczyźnie pionowej i penetruje tkaninę podczas swojego ruchu w dół. Tarcie pomiędzy igłą a tkaniną generuje ciepło podczas fazy penetracji....   więcej »

| Strony 66–71

Badanie zestawów materiałów dla ubrań ochronnych strażaków z uwzględnieniem ochrony przed promieniowaniem, przewodności cieplnej i przepuszczalności wilgoci

Autorzy: Zhu Fang Long, Zhu Fang Long, Weiyuan Zhang, Chen Min-Zhi

Opisano badania odzieży ochronnej, wykonanej z różnych zestawów materiałów przeznaczonej dla strażaków. Zwrócono szczególną uwagę na zabezpieczenie przed promieniowaniem termicznym oraz na przewodność cieplną i przepuszczalność wilgoci, które są ściśle związane z komfortem użytkowania odzieży. Zmieniano...   więcej »

| Strony 72–75

Badanie procesu zgrzeblania włóknin z zastosowaniem elektryczności statycznej przy przerobie różnych włókien i przy różnych parametrach procesu

Autorzy: Wen-hao Hsing, Kuo-ting Kao, Jia-horng Lin, Yi-ting Shu

Omówiono prace nad modyfikacją otrzymywania włókniny metodą zgrzeblenia z zastosowaniem elektryczności statycznej. Potencjał elektryczny przyłożono do rolki roboczej zgrzeblarki w celu wpływu na sposób przemiany włókien w runo, polepszenia zgrzeblania, zwiększenia jego wydajności i polepszenia równomierności...   więcej »

| Strony 76–81

Wpływ struktury cząsteczkowej polialkoholu winylowego na jego adhezję do włókna

Autorzy: Zhifeng Zhu, Qian Kun

Badano wpływ struktury cząsteczkowej polialkoholu winylowego (PVA), uwzględniając jego stopień polimeryzacji i stopień alkoholizy, na adhezję PVA i jego mieszanek do włókien wytworzonych z czystego poliestru, czystej bawełny oraz mieszanki poliestrowo-bawełnianej stosując metodę „zaimpregnowanego niedoprzędu”. Adhezja...   więcej »

| Strony 82–85

Porównanie właściwości tkanin wykonanych z tradycyjnych i kompaktowych przędz z przędzarek obrączkowych po procesach barwienia

Autorzy: Taskin Cankut, Ozguney Arif Taner, Gurkan Pelin, Ozcelik G., Ozerdem Arzu

Tkaniny o splocie płóciennym wyprodukowano z 100% przędz bawełnianych o dwóch masach liniowych i różnym skręcie, uzyskanych z konwencjonalnych i kompaktowych przędzarek obrączkowych. Celem pracy było sprawdzenie wpływu procesów opalania, merceryzacji, bielenia i barwienia barwnikami reaktywnymi...   więcej »

| Strony 86–90

Badanie zestawów materiałów dla ubrań ochronnych strażaków z uwzględnieniem ochrony przed promieniowaniem, przewodności cieplnej i przepuszczalności wilgoci

Autorzy: Cay Ahmet, Atav Riza, Duran Kerim

Opisano badania odzieży ochronnej, wykonanej z różnych zestawów materiałów przeznaczonej dla strażaków. Zwrócono szczególną uwagę na zabezpieczenie przed promieniowaniem termicznym oraz na przewodność cieplną i przepuszczalność wilgoci, które są ściśle związane z komfortem użytkowania odzieży. Zmieniano...   więcej »

| Strony 91–94

Pogłębiona delignifikacja tlenowa masy celulozowej siarczanowej brzozowej

Autorzy: Danielewicz Dariusz, Surma-Ślusarska Barbara

Zbadano wpływ warunków procesu delignifikacji tlenowej masy celulozowej siarczanowej brzozowej o liczbie kappa 18 na jej właściwości. Określono wpływ ilości użytego NaOH, czasu trwania i temperatury delignifikacji tlenowej na zmiany liczby kappa, wydajność i właściwości wytrzymałościowe...   więcej »

| Strony 95–100

Nowe Produkty

Badania nad opracowaniem przeciwmikrobowego materiału opatrunkowego

Autorzy: Niekraszewicz Antoni, Lebioda Jolanta, Kucharska Magdalena, Wesołowska Ewa

W Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi opracowano kompozytowe materiały z udziałem włókien przeciwmikrobowych i/lub form użytkowych chitozanu. Materiały mogą być wykorzystane do konstrukcji opatrunków przydatnych w początkowej fazie leczenia, której często towarzyszy stan zapalny....   więcej »

| Strony 101–105

Biokompozyty z udziałem keratyny pochodzącej z piór kurzych

Autorzy: Wrześniewska-Tosik Krystyna, Adamiec Janusz

Jednym z produktów ubocznych, w przemyśle spożywczym, który występuje w dużych, wzrastających ciągle ilościach i jest w niewielkim stopniu wykorzystany, jest keratyna piór kurzych. Zapotrzebowanie rynku na materiały włókniste o podwyższonej retencji wilgoci wiąże się z...   więcej »

| Strony 106–112

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook