Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer (60) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wyspecjalizowane metody analizy rynku a proces podejmowania decyzji strategicznych w polskich przedsiebiorstwach odzieżowych

General problems of the fibre and textile industries

Autor:

  • Grandys Ewa
    Institute of World Economy and Textile Marketing, Technical Universty of Lodz, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Ocena pozycji przedsiębiorstwa na rynku powinna być podstawą do podejmowania decyzji strategicznych. Wymaga to stosowania wyspecjalizowanych narzędzi badawczych, adekwatnych do stawianych zadań, jak np. analiza Boston Consulting Group (BCG). Metoda ta została wykorzystana do badań w polskich przedsiębiorstwach odzieżowych. Jej konsekwencją jest podział próby badawczej na cztery grupy firm. W artykule dokonano charakterystyk grup oraz określono uwarunkowania ich rozwoju lub alternatywnie, wskazano firmy z niewielkimi szansami sprostania presji konkurencyjnej na europejskim rynku. Wyniki badań skorelowano z teoretycznymi elementami strategicznymi. Analiza porównawcza została przeprowadzona w zakresie: celów przedsiębiorstw, wielkości nakładów inwestycyjnych oraz zachowania się ze względu na ponoszone ryzyko. Źródłem wykorzystanych informacji były badania ankietowe. Uzyskane wyniki potwierdzają, że stosowanie wyspecjalizowanych metod analizy rynku powinno stanowić podstawę podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwach odzieżowych.

Tagi:

clothing, BCG matrix, comparative advantage, sources of competitive advantage

Opublikowano w numerze nr 1 (60) / 2007, strony 7–10.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca Łukasiewicz-IBWCh

facebook