Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer (60) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Pogłębiona delignifikacja tlenowa masy celulozowej siarczanowej brzozowej

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Zbadano wpływ warunków procesu delignifikacji tlenowej masy celulozowej siarczanowej brzozowej o liczbie kappa 18 na jej właściwości. Określono wpływ ilości użytego NaOH, czasu trwania i temperatury delignifikacji tlenowej na zmiany liczby kappa, wydajność i właściwości wytrzymałościowe masy, a także jak na te wskaźniki wpływa wstępna i międzystopniowa obróbka masy kwasem nadoctowym. Stwierdzono, że delignifikowanie masy samym tlenem do liczby kappa poniżej 10, wymaga zwiększonych ilości alkaliów, podwyższenia temperatury delignifikacji tlenowej i wydłużenia czasu, skutkując pogorszeniem się wydajności masy. Wstępna obróbka masy kwasem nadoctowym w ilości 0,33% i 0,66% A.O. umożliwia delignifikowanie tej masy do liczby kappa odpowiednio 7 i 5 z wyraźnie wyższą wydajnością niż wydajność masy delignifikowanej jedynie tlenem. Delignifikowana tlenem z zastosowaniem wstępnej obróbki kwasem nadoctowym masa zachowuje wyższy opór przedarcia, lepkość oraz wytrzymałość włókien.

Tagi:

birch kraft pulp, oxygen delignification, peracetic acid, pulp properties, fibre properties

Opublikowano w numerze nr 1 (60) / 2007, strony 95–100.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook