Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer (60) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie procesu zgrzeblania włóknin z zastosowaniem elektryczności statycznej przy przerobie różnych włókien i przy różnych parametrach procesu

Research and development

Autorzy:

  • Wen-hao Hsing
    Department of Textile Technology, Chinese Culture University, Taipei, Taiwan R. O. C.
  • Kuo-ting Kao
    Laboratory of Fibre Application and Manufacturing, Graduated Institute of Textile Engineering, Feng Chia University, Taiwan, Taiwan R. O. C.
  • Jia-horng Lin (j/w)
  • Yi-ting Shu
    Institute of Biomedical Engineering, Chung Yuan Christian University, Chung-Li, Taiwan R. O. C.

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Omówiono prace nad modyfikacją otrzymywania włókniny metodą zgrzeblenia z zastosowaniem elektryczności statycznej. Potencjał elektryczny przyłożono do rolki roboczej zgrzeblarki w celu wpływu na sposób przemiany włókien w runo, polepszenia zgrzeblania, zwiększenia jego wydajności i polepszenia równomierności runa. Zasilanie włóknami elementu zgrzeblącego, potencjał powierzchniowy na rolce, równomierność runa i ilość nopów mierzono dla określenia zależności pomiędzy potencjałem elektrycznym a wydajnością procesu, dla różnych typów włókien i parametrów procesu. Stwierdzono istotne zależności pomiędzy potencjałem elektrycznym a zasilaniem włóknami wałka zgrzeblącego oraz polepszenie równomierności włókniny. Stwierdzono też, że przebieg procesu zależy od polaryzacji przyłożonego potencjału.

Tagi:

static electricity, carded nonwoven fabric, fibre web, carding performance.

Opublikowano w numerze nr 1 (60) / 2007, strony 76–81.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca Łukasiewicz-IBWCh

facebook