Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer (60) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Biokompozyty z udziałem keratyny pochodzącej z piór kurzych

New Products

Autorzy:

  • Wrześniewska-Tosik Krystyna
    Institute of Biopolymers and Chemical Fibres, Łódź, Poland
  • Adamiec Janusz
    Department of Thermal and Diffusive Processes, Faculty of Process Engineering and Environmental Protection, Technical University of Łódź, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Jednym z produktów ubocznych, w przemyśle spożywczym, który występuje w dużych, wzrastających ciągle ilościach i jest w niewielkim stopniu wykorzystany, jest keratyna piór kurzych. Zapotrzebowanie rynku na materiały włókniste o podwyższonej retencji wilgoci wiąże się z istotnym rozwojem produkcji wyrobów sanitarnych i kosmetycznych. Keratyna zawarta w piórach wydaje się być oryginalnym surowcem pozwalającym na wytworzenie tego rodzaju włóknistych materiałów kompozytowych. Przedmiotem badań było otrzymanie różnych form keratyn pochodzących z piór, zdefiniowanie tych form oraz wskazanie nowych kierunków aplikacyjnych. Opracowano optymalną metodę ekstrakcji keratyn i podjęto próby otrzymania stabilnych roztworów keratynowych z dodatkiem innych biopolimerów, takich jak celuloza i alginian.

Tagi:

keratin, feathers, fibrous biocomposites, sorption, keratin solutions, cellulose,
alginate

Opublikowano w numerze nr 1 (60) / 2007, strony 106–112.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca Łukasiewicz-IBWCh

facebook