Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer 2 (61)
AAA     ENG | POL

Numer 2 (61) / 2007

Pierwsza strona       Spis treści
 

Ogólne zagadnienia przemysłu włókienniczego

Uregulowania dotyczące ochrony środowiska w Unii Europejskiej i ich wpływ na turecki przemysł włókienniczy

Autorzy: Atilgan Turan

Jak dobrze wiadomo, najważniejszym społecznym obowiązkiem przedsiębiorstw przemysłowych jest bycie odpowiedzialnym za środowisko. Ochrona środowiska i nie zanieczyszczanie go jest społecznym obowiązkiem wszystkich przedsiębiorstw. Dlatego wszystkie kraje Unii Europejskiej (EU) uchwaliły znaczną liczbę praw dotyczących ochrony...   więcej »

| Strony 8–13

Zastosowanie „eko-etykietowania” w tekstylno-odzieżowym sektorze tureckim

Autorzy: Atilgan Turan

Zastosowanie „eko-etykitowania” jest ważnym aspektem działalności przedsiębiorstw tekstylno-odzieżowych, dla których istotną rolę odgrywa środowisko i zdrowie. Obecnie stosowanie „eko-etykietowania” stało się koniecznością dla firm chcących spełniać wymagania klientów. W artykule tym rozpatrywaliśmy struktury i regulacje dotyczące...   więcej »

| Strony 14–19

Badania i rozwój

Właściwości reologiczne roztworów Bicelsol/wiskoza oraz właściwości folii wytwarzanych z celulozy regenerowanej

Autorzy: Marcinčin Anton, Dolgoš O., Rusnák A., Ciechańska Danuta, Wawro Dariusz

Rozpuszczanie celulozy w odpowiednich rozpuszczalnikach w celu uzyskania roztworów nadających się do wytwarzania włókien i folii jest tematem przyciągającym uwagę naukowców od ponad stu lat. W tej pracy zaprezentowaliśmy właściwości reologiczne roztworów alkalicznych enzymatycznie obrabianej celulozy...   więcej »

| Strony 20–25

Wpływ ilości MMT i rodzaju jego modyfikatora na właściwości reologiczne roztworów przędzalniczych z nanokompozytu PIA

Autorzy: Mikołajczyk Teresa, Olejnik Magdalena

Zbadano właściwości reologiczne roztworów przędzalniczych nanokompozytu poliimidoamidowego (PIA) o różnej zawartości montmorylonitu (MMT). Stosowano MMT ‘Nanomer PGW’, MMT modyfikowany kwasem aminododekanowym i MMT modyfikowany oktadecyloaminą. Stwierdzono, iż niezależnie od ilości i rodzaju modyfikatora MMT, roztwory nanokompozytu...   więcej »

| Strony 26–29

Włókniste formy keratynowo-alginianowe

Autorzy: Wrześniewska-Tosik Krystyna, Wawro Dariusz, Stęplewski Włodzimierz, Szadkowski Marek

W artykule przedstawiono sposób wytwarzania włóknistych materiałów kompozytowych metodą mokrą. Do tego celu wykorzystano polimery naturalne: alginian sodowy oraz keratynę pochodzącą z piór kurzych. Z polimerów tych wytwarzano roztwory przędzalnicze, które po przefiltrowaniu i odpowietrzeniu użyto...   więcej »

| Strony 30–35

Hybrydowe systemy eksperckie do rozpoznawania uszkodzeń przędzy

Autorzy: Dlodlo Nomusa, Dlodlo Nomusa, Hunter Lawrance, Hunter Lawrance, Cele Cyprian, Metelerkamp Roger, Botha Anton F.

Artykuł ten opisuje architekturę hybrydowego systemu eksperckiego, stosowanego jako pomoc w rozpoznawaniu błędów przędzy. W celu dokonania rozpoznania uszkodzeń, system hybrydowy oparty jest na kombinacji technik, których podstawami są „reguły” i „przypadki”. Systemy oparte na „regułach”...   więcej »

| Strony 43–49

Właściwości dzianin dwuprawych z przędz pętelkowych

Autorzy: Nergis Banu Uygun, Candan Cevza

Przedstawiono rozważania, oparte na eksperymentach, na temat wpływu parametrów produkcyjnych przy stosowaniu przędz pętelkowych, takich jak stosunek naddatku przędzy fantazyjnej oraz wielkość i kierunek skrętu przędzy przewiązującej na właściwości dwuprawych 2×1 i 2×2 struktur dzianych. Stwierdzono,...   więcej »

| Strony 50–53

Prognozowanie modelu zużycia pary tribologicznej prowadnik stalowy - przędza

Autorzy: Płonka Stanisław, Hajduga Maciej, Jędrzejczyk Dariusz

W pracy zamieszczono wyniki badań zużycia prowadników ze stali 50SiCr4 poddanych hartowaniu i odpuszczaniu do twardości około 400 HB przy współpracy z przędzą będącą mieszanką: 80% argony + 20 % bawełny oraz 30% elany + 70%...   więcej »

| Strony 53–57

Przewidywanie mechatości na powierzchni dzianiny za pomocą sztucznych sieci neuronowych i analizy regresyjnej

Autorzy: Ucar Nuray, Ertuğrul Semiz

Mechatość na powierzchni dzianiny jest bardzo ważną cechą jakościową, ponieważ może prowadzić do pilingu, niekorzystnego chwytu i wyglądu. Dlatego też ważnym jest móc przewidywać wartość mechatości na powierzchni dzianiny przed jej wyprodukowaniem. Jak stwierdzono techniką analizy...   więcej »

| Strony 58–61

Technologia dzianin super miękkich (soft jersey) wytwarzanych ze strumienia włókien

Autorzy: Kopias Kazimierz, Świątek Józef, Jańczyk Ryszard, Kossowski Zbigniew, Śledzińska Katarzyna

W wyniku stosowania opracowanej technologii dzianin rządkowych na szydełkarkach uzyskuje się wyroby o dużej miękkości i puszystości, które to cechy podnoszą komfort użytkowy odzieży. Efekt ten jest wynikiem wrabiania w dzianinę strumienia nie skręconych włókien, w...   więcej »

| Strony 62–66

Efekt izolacji termicznej ubrań na odczucie komfortu termicznego

Autorzy: Ogulata R. Tugrul

Ciało człowieka znajduje się pod wpływem różnorodnych warunków zewnętrznych, przy czym niektóre z nich mogą sprawić, że użytkownik poczuje dyskomfort. Komfort termiczny człowieka zależy od kombinacji wpływów ubrania, klimatu i fizycznej aktywności. Ponieważ izolacja termiczna ubrania...   więcej »

| Strony 67–72

Ocena porównawcza metod określania izolacyjności termicznej odzieży na manekinie termicznym i ochotnikach

Autorzy: Konarska Maria, Sołtyński Krzysztof, Sudoł-Szopińska Iwona, Chojnacka Anna

W pracy przedstawiono analizę wyników porównawczych badań izolacyjności cieplnej odzieży, przeprowadzonych na manekinie termicznym i ochotnikach, w warunkach stacjonarnych (tj. stojący człowiek/manekin, prędkość wiatru <0,1m/s). Badania przeprowadzono w komorze klimatycznej, uzyskując warunki równowagi cieplnej, a następnie...   więcej »

| Strony 73–79

Alternatywne metody badania dla określenia właściwości mechanicznych pieluch jednorazowych

Autorzy: Yaman Neckar, Senol M. F., Tayyar A. Ebru

It is essential to examine the mechanical properties of disposable diapers that contact the skin and affect the dermatitis of babies and infants. Until now, the KES-F system has been used to determine the mechanical properties...   więcej »

| Strony 80–84

Próba opracowania receptury pojedynczej obróbki wstępnej różnych typów bawełny

Autorzy: Hashem Mohamed M.

Badano proces obróbki wstępnej tkanin bawełnianych, wykonanych z różnej klasy włókien bawełnianych o zróżnicowanych właściwościach fizyko-chemicznych przy użyciu jednej receptury w celu uzyskania powtarzalnych jednakowych rezultatów. Oceniano różnice w stopniu bieli oraz intensywności wybarwienia, powstające z...   więcej »

| Strony 85–92

Badanie możliwości użycia cyklodekstryny w antygniotliwej obróbce wykańczalniczej

Autorzy: Kut Dilek, Günesoglu Cem, Orhan Mehmet

Cyklodekstryny (CDs) mogą tworzyć kompleksy cząsteczkowe z bardzo dużą ilością związków, dzięki ich hydrofobowemu, pustemu wnętrzu. Ta cecha pozwala im na wnikanie do tkanin (dzianin), jak również przechwytywanie i maskowanie bardzo różnorodnych cząstek ciał stałych, cieczy...   więcej »

| Strony 93–96

Enzymatyczna modyfikacja skrobi ziemniaczanej

Autorzy: Kazimierczak Janusz, Ciechańska Danuta, Wawro Dariusz, Guzińska Krystyna

W artykule przedstawiono badania procesu modyfikacji skrobi ziemniaczanej za pomocą pullulanazy - enzymu hydrolizującego wiązania α-1,6-glikozydowe. Badano wpływ czasu reakcji enzymatycznej oraz ilości użytego enzymu na zawartość amylozy w biomodyfikowanej skrobi oraz jej charakterystykę cząsteczkową. Za...   więcej »

| Strony 100–104

Zastosowanie błon i włóknin pokrytych chitozanem. Aspekt rozkładu biologicznego

Autorzy: Struszczyk Marcin H., Ratajska Maria, Brzoza-Malczewska Kinga

Ważnym problemem jest stale zwiększająca się ilość odpadów pochodząca z wyrobów higienicznym i ich utylizacja. W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było opracowanie biodegradowalnych włóknin przeznaczonych do zastosowań sanitarnych. Wytworzone w Instytucie Biopolimerów i Włókien...   więcej »

| Strony 105–109

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook