Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer (61) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Zastosowanie błon i włóknin pokrytych chitozanem. Aspekt rozkładu biologicznego

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Ważnym problemem jest stale zwiększająca się ilość odpadów pochodząca z wyrobów higienicznym i ich utylizacja. W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było opracowanie biodegradowalnych włóknin przeznaczonych do zastosowań sanitarnych. Wytworzone w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych włókniny charakteryzowały się wystarczającą wytrzymałością i łatwą dezintegralnością w środowisku wodnym. Włókniny otrzymano z runa z włókien wiskozowych i polipropylenowych, jako środek wiążący stosując buforowaną sól chitozanu. Uzyskane wyniki degradacji wodnej, glebowej i testu respirometrycznego zachęcają do zastosowania modyfikowanych włóknin do wytwarzania jednorazowych wyrobów higienicznych.

Tagi:

non-woven, chitosan forms, biodegradation.

Opublikowano w numerze nr 2 (61) / 2007, strony 105–109.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca Łukasiewicz-IBWCh

facebook